مشروح اخبار
 » واکنش سردبیر راک نیوز به پاسخ به اصطلاح علمی و آماری رئیس بیمارستان امام خمینی دهدشت/قیاس آماری بیمارستان دهدشت با کالیفرنیای آمریکا!!

مگرفراموش كرديد نبود سرم ضدعقرب ،نبود پزشك متخصص،افتادن بيمار از تخت در اتاق عمل ،نبودامكانات تشخيصي،خرابي دستگاه هاي اساسي موردنياز درهيمن دورمديريت جنابتان كه گاها در انتقال بيماران موجب مرگ بدليل ديررسيدنشان شده  رخ داده است.

چگونه بخود جرات ميدهيد كه قياس آماري و علمي با كاليفرنياي آمريكا بكنيد حال آنكه با مراكزي درهمين كشور خودمان تفاوت معنا داري وجود دارد.راک نیوز- بخش اورژانس «گرانیگاه» بیمارستان تلقی می شود، زیرا مراجعان و بیماران در اولین گام، پا به این نقطه از مرکز درمانی می گذارند بنابراین، تمام خوبی ها و بدی های یک بیمارستان را می توان از وضعیت اورژانس آن، مورد ارزیابی قرار داد.

اورژانس بیمارستانی به عنوان یکی از شلوغ ترین بخشهاي مراکز درمانی از گلوگاههایی است که بیشترین مراجعه مردم در روزها و ساعتهاي غیرمتعارف را شامل میشود. از این رو ساماندهی اورژانس ها از اولویتهاي اصلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.

اگرتا ديروز براي نداشته ها وضعف های زیر ساختی باید درد داشت و افسوس خورد، اما از امروز بايد اعتراف كنم ديگر درد من درد نداشتن ها نيست درد انكارهاست دردبي انصافي است كه دردهاي جسمي را از بين ميبرد.

 

بنانداشتم به پاسخ اصطلاحا علمي و آماري!  رياست محترم بيمارستان که درواکنش به انتشارخبری در راک نیوز مبنی بر

 انتظارچندساعته در اورژانس بیمارستان امام خمینی دهدشت بخاطر ویزیت پزشک عمومی!

منتشرگردیده جوابیه ای بدهم ،اما وقتي بجاي كنار آمدن با واقعيت ها وتلاش براي رفع آن ،متاسفانه در آن جوابيه  سعي شده با بيان اعداد وارقام نابجا ومقايسه هاي غلط از ضعف ها وسوء مديريت ها بسادگي چشم پوشي شود ، لازم دانستم مواردي را مستندا بمنظور خيرخواهي و تنوير افكار عمومي مطرح نمايم

 

جناب آقاي دكترمولايي ؛ نيك ميداني وميدانيم كه دفاع از كمبودها و نبودها وجلوه دادن بهشت آرزوها از محروميت هاي موجود درهيچ قانون ومسلكي پسنديده نيست چه برسد به محدوده اي كه با جان انسان ها سركار داردكه سرانجامي محتوم به نابودي نفس هايي دارد كه در بود ونبودشان مسئوليد.

در جوابيه خود به مقايسه زمان انتظار بيماران در دهدشت با كاليفرنياي آمريكا وهندوستان  پرداختيد .

جناب آقاي دكتر ؛ نه براي من و شما ونه آن كس كه ازمقالات علمي هيچ سررشته اي نداردپذيرفتني نيست كه در دهدشت و دانشگاه كاليفرنياي آمريكا رسيدگي به بيماران اورژانس قابل مقايسه باشد اما از آن جهت درصدد اين جوابيه شدم كه متولي درمان وخدمات بيمارستاني شهرستان بجاي دادخواهي محروميت ها، دم ازمقايسه آماري خدمات دهي به مردم اين حوزه درمقايسه با كاليفرنياي آمريكا ميزند ،چقدر فاصله هست اينجا بين آدمها...

-مگرفراموش كرديد نبود سرم ضدعقرب ،نبود پزشك متخصص،افتادن بيمار از تخت در اتاق عمل ،نبودامكانات تشخيصي،خرابي دستگاه هاي اساسي موردنياز درهيمن دورمديريت جنابتان كه گاها در انتقال بيماران موجب مرگ بدليل ديررسيدنشان شده  رخ داده است.

چگونه بخود جرات ميدهيد كه قياس آماري و علمي با كاليفرنياي آمريكا بكنيد حال آنكه با مراكزي درهمين كشور خودمان تفاوت معنا داري وجود دارد.

درپاسخ علمي آماري خود به 5 مقاله داخلي و خارجي اشاره نموديد كه در ذيل به يكايك آنها اشاره ميشود :

1- نوشتيددر پژوهشی که توسط دکتر ناندکشاو و همکارانش در سال ۲۰۱۴ در بیمارستان ماهاراشتای هندوستان انجام شد متوسط زمان انتظار را در بخش سرپایی اورژانس بطور متوسط ۶۶ دقیقه در کل طول روز ذکر نموديد اما نفرموديد كه ميزان انتظار بيمار از بدو ورود تا ويزيت پزشك چند دقيقه بوده است ؟ واين است كه خواننده، مطلب شما را كه از علم پزشكي آگاهي كامل نداردبرآوردميكند كه دركشورهندوستان يك بيمار 66دقيقه منتظر ويزيت مي نشيند .

2- درخصوص ميزان انتظار بيماران كه فرموديددرپژوهش كاليفرنيا 56دقيقه بود اشاره اي به سيستم درماني آنجا ننموديد كه آيا اولين اقدام و ويزيت را پزشك عمومي انجام ميدهد يا نه ؟نگفتيد دراين 56 دقيقه آيا بيمار مانند آنچه دراورژانس دهدشت رخ داده  فقط روي صندلي به انتظار مينشيند  واز دردبخودمي پيچد و يك چشم از درد برهم مينهد وچشم ديگر بر درب اتاق ويزيت پزشك خيره ميگردديا اينكه ،پرونده سلامت واقدامات اوليه براي ويزيت نهايي پزشك درحال انجام است .

3-فرموديدبراساس مجله ارتقا سلامت فروردين 95ميزان انتظار در دانشگاه علوم پزشكي كرمان بسيار بالاتر از حدجهاني بوده يعني بيش از يك ساعت عنوان كرده است .ضمن جاي بحث بودن اين فرمايش جنابعالي ،سوال اينجاست اگر دركاليفرنيا 56 دقيقه و دركرمان يكساعت بيمار بايد منتظرباشد عددبالايي است ؟؟ درحاليكه چنين نبوده و آمار كرمان فقط 5 دقيقه بالاتر از استاندار جهاني بوده است كه استاندارد جهاني ورود بيمار تا ويزيت پزشك فقط وفقط وفقط 10 دقيقه مي باشد که در دهدشت در آن روز بیش از یک ساعت بوده !!.

4-فرموديددر تحقیق سال 86در دانشگاه علوم پزشکی ایران و در بیمارستانهای حضرت رسول و فیروز آبادی این دانشگاه توسط دکتر حسن نژاد و همکارانش انجام شد میانگین زمان انتظار بیماران سرپایی از بدو ورود تا خروج از اورژانس را ۷۱/۳ دقیقه بدست اوردند که این عدد در حدود متو سط کشوری میباشد ولي نفرموديد ازبدو ورودتا ويزيت پزشك چقدرطول كشيده است . 

5-راستی متوسط ویزیت یک پزشک عمومی درساعت چند بیمار میباشد؟خوب بود به این سوال جواب میدادید که در روز مورد بحث من وشما تنها پزشک عمومی در اورژانس بیمارستان امام خمینی چند نفر را ویزیت کرد؟.وقتی من نفر 147 براساس ویزیت همان روزسه شنبه 6تیرماه جاری بودم و تا شماره 160 صادر در همان شیفت ویزیت ازطریق واحد نوبت دهی صادر گردیده ،بایدآفرین گفت به توان این پزشک دلسوز و صدآفرین به نجابت مردم این شهرستان .اما جنابعالی بفرمایید متوسط میزان ویزیت درکالیفرنیا و هندوستان چند است ؟درحالیکه میدانید و نگفتید که بر اساس استانداردها ویزیتی که در مصوبه هیات وزیران آمده است، در بخش خصوصی، مدت زمان ویزیت یک پزشک عمومی ۱۵ دقیقه، پزشک متخصص ۲۰ دقیقه، پزشک فوق تخصص ۲۵ دقیقه و ویزیت روانپزشک ۳۰ دقیقه است و در موسسات دولتی وابسته به وزارت بهداشت، برنامه ارتقای کیفیت ویزیت بر اساس آن پزشکان باید در یک ساعت، هشت بیمار و روانپزشکان باید شش بیمار را در مدت یک ساعت ویزیت کنند.( دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت-خبرگزاری ایسنا 15مرداد95)

شما که این همه از کالیفرنیا گفتید کاش اشاره ای مینمودید که شاخص های لازم برای انتخاب مدیر یک بیمارستان در کالیفرنیا چه میباشد ، اگرچه اینجانب دراین زمینه اطلاع کافی را ندارم اما براساس شاخصه های عمومی مدیریت باور دارم به بعضی از مدیران فعلی بیمارستان در برخی از نقاط کشور مسئولیت یک خانه بهداشت را هم نخواهند داد.

6- جهت اطلاع حضرتعالی و دوستانی که میدانند ونمیخواهند دیگران بدانندعرض کنم؛ استاندارد ورود بیمار به اورژآنس تا ویزیت اولیه پزشک می بایست کمتر از ده دقیقه باشد که این زمان انتظار درمقاله علمی پژوهشی جناب آقای علیرضا جباری و همکاران از بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان  الزهرای اصفهان در سال 86 - 3/08دقیقه دربیمارستان شهیدچمران 8/5دقیقه ،کاشانی 8/9 دقیقه وبیمارستان حضرت علی اصغر 3/51 دقیقه میباشد.

مضافا بعرضتان برسانم که براساس پژوهشی که در سال 90 در شیراز صورت پذیرفته ميانگين فاصله زماني ورود بيمار تا اولين ويزيت پزشك کمتراز5 دقيقه بود. در مطالعه انجام شده توسط طبيبي نيز كه به بررسي زمان انتظار ارائه خدمات در بيمارستان فيروز آبادي تهران در سال 1386پرداخته بود؛ اين فاصله زماني کمتراز9 دقيقه به دست آمد.

ختم کلام اینکه چه خوب بود وقتی را که جنابعالی صرف تلاش برای جستجو در اینترنت و بدست آوردن آمار برای دفاع از کاستی های مدیریتی خویش صرف نمودید ،بانگرشی منطقی برای ارائه خدمات دهی به مراجعه کنندگان هزینه مینمودید.

والبته این نکته را هم فراموش نکنید ،مدیرانی که مردم خوب آنها را قضاوت میکنند از نقد رسانه ها واهمه ای ندارند و شکایت از منتقد را راه علاج نمیدانند.

خدیاردرخش -سردبیر راک نیوزتاریخ انتشار : 18 تیر 1396 04:25» اخبار مرتبط:

 • انتظارچندساعته در اورژانس بیمارستان امام خمینی دهدشت بخاطر ویزیت پزشک عمومی ...
 • توضیحات روابط عمومی بیمارستان امام خمینی دهدشت به خبر راک نیوز
 • انتقاداشهروندان دهدشتی از وضعیت اورژانس دهدشت /انتظار چند ساعته برای ویزیت ...
 • ویزیت رایگان بیماران دردهدشت
 • توضیح راک نیوز درمورد "ترک اورژانس توسط یک مصدوم درحال مداوابدون پرداخت ه ...
 • » اشتراک گزاری خبر

  • مطلع

  • 18 تیر 1396 01:30
  • گروه کاربری: ميهمان
  • آیدی یاهو:
  • تاریخ عضویت: --
  • وضعيت:
  • 0 خبر
  • 0 نظر
  ^
  درخش جان منتقد بعد از انتقاد با شکلات و شیرینی نمیگه من ارقام و اعداد اشتباهی به دستم رسوندند شما به بزرگواری خودتون ببخشید
  • همشهری

  • 18 تیر 1396 06:46
  • گروه کاربری: ميهمان
  • آیدی یاهو:
  • تاریخ عضویت: --
  • وضعيت:
  • 0 خبر
  • 0 نظر
  ^
  دوست عزیز راک نیوز شهر داره به قهقرا میره و شما کل مشکلات شهرو ول کردین گیر دادین به معطلی یک ساعته یه نور چشمی توی بخش اورژانس. دوست عزیز اگه بیمارتون بر حال بود سریعا توسط طب اورژانس ویزیت میشد. کاش بجای دغدغه های قومی قبیله ای و ... کمی واقعا درد مردم این شهر را داشتین. دوست عزیز شهری که از بس عقب مانده است که مهجرت در اون بیداد میکنه و یه وردی در حد یه روستا نداره دوتا پارک درست حسابی نداره یه شهربازی نداره کوچکترین امکانات رفاهی نداره رو ول کردین و تمام هم و غم شما شده دکتر مولایی و بیمارستان عزیزم شما زیر ساخت های شهر تون نابوده و فقط اب خوردن گیر میاد و علی رغم اینهمه عقب ماندگی باز بیمارستانش در سطح خیلی خوبی خدمات میده.اگه کمی دغدغه شهر و مردم را دارید کمی انصاف داشته باشید خود شما فکر نکنم الان دهدشت باشید و احتمالا جزو مهاجران یاسوج نشین یا شیراز هستین به علت عقب ماندگی شهر پس انتظار بی جا نداشته یاشید.
  • مردم

  • 18 تیر 1396 08:17
  • گروه کاربری: ميهمان
  • آیدی یاهو:
  • تاریخ عضویت: --
  • وضعيت:
  • 0 خبر
  • 0 نظر
  ^
  اگر در کالیفرنیا مسولی امار دروغ به خورد جامعه بدهد با او چه برخوردی خواهد شد
  • کیانی

  • 18 تیر 1396 08:33
  • گروه کاربری: ميهمان
  • آیدی یاهو:
  • تاریخ عضویت: --
  • وضعيت:
  • 0 خبر
  • 0 نظر
  ^
  درود بر درخش و واکنش بسیار عالی و کامل
  • مطلع

  • 18 تیر 1396 12:33
  • گروه کاربری: ميهمان
  • آیدی یاهو:
  • تاریخ عضویت: --
  • وضعيت:
  • 0 خبر
  • 0 نظر
  ^
  سلام درخش جان نظرها رو دلبخواه تو سایتتون قرار میدین؟
  • ........

  • 18 تیر 1396 16:12
  • گروه کاربری: ميهمان
  • آیدی یاهو:
  • تاریخ عضویت: --
  • وضعيت:
  • 0 خبر
  • 0 نظر
  ^
  با سلام و عرض ادب..این حرفا نقد نیستند..فقط جهت تخریبن..این حرفا همش از انصاف به دوره..آقای درخش شما چون در ای حرفه نیستید خیلی چیزا رو نمیبینید و نمیفهمید و درک نمیکنید..به نظر شما شهرستان کهگیلویه یه اورژانس فقط داره مشکل دکتر مولاییه؟هیچ درمونگاهی نداره مشکل دکتر مولاییه؟مردمو طاقت ندارن مشکل دکتر مولایه؟پزشک متخصص ک به اندازه کافی دارین'انتقال بیمار مشکل دکتر مولاییه؟خراب شدن یه دستگاه مشکل دکتر مولاییه؟سرم ضد عقرب ک ده هیچ،یه دلیل الکیه..نه بودنش فرق داشت نه نبودنش.. به کنار..که اصلا ربطی وه دکتر مولایی نداشت..بعدش به نظر من تمام او عدد و ارقام دکتر هم درسته..اصلن شما غیر از بیمارستان دهدشت و یاسوج جای دیگه هم رفتین؟دیدین؟چرا الکی بی رضای خدا حرف میزنید..من بیمارستان دهدشت کار کردم الان هم بیمارستان چمران و کاشانی اصفهانم..این اعداد و ارقام انتظار مردم در این بیمارستان ها هم فراتر از ایناس..اینا خصوصین ومرکز تروما و قلب هستن..اصلن هم به این راحتی ک شما میگین نیست...واقعن بیمارستان دهدشت بهتر و فراتر کاشانی و الزهراست..ندیدین ک ببینین 'خیلی بهتر و سریعتر هم جواب بیمارا رو میدن...قدر بیمارستان دهدشت و پرسنلشو بدونین...بخدا هیجا اونجا نمیشه..الزهرا و کاشانی و چمران و...همش حرف الکیه...مشکلات منطقه و استانو نزنین به پای دکتر مولایی...مرسی
  • پرسنل بیمارستان

  • 19 تیر 1396 09:52
  • گروه کاربری: ميهمان
  • آیدی یاهو:
  • تاریخ عضویت: --
  • وضعيت:
  • 0 خبر
  • 0 نظر
  ^
  با سلام خدمت همه دوستان.اولا جناب درخش سواد مطالعه مقاله به زبان اصلی را احتمالا ندارند.عجیب هم نیست چون متن تخصصی پزشکی ست و لزومی ندارد وانمود کنند که از همه چیز سر درمی آورند.برادر عزیز اعدادی که شما اشاره فرمودید مربوط به زمان تریاژ بیماران میباشد که به عنوان ویزیت اول تلقی شده ولی در آن ویزیت بیمار درمان نمی شود و فقط به یکی از ۵ سطح تریاژ تقسیم و در صورت جای گرفتن در گروه ۴ یا ۵ توسط پزشک عمومی و پس از صرف همان ۵۶ دقیقه مذکور ویزیت می شود. ولی در ایران و سایر کشورهای آسیایی بجای پزشک از پرستار تریاژ استفاده میشود که در اورژانس امام هم وجود دارد و در زمانی کمتر از ۳-۴ دقیقه بیمار را ویزیت و سطح بندی می کند.
  ثانیا اینکه فرمودید خودتان در صف انتظار بودید نشان می دهد اوقات تلخیتان از چیست و نه برای مردم و نه برای مستضعفین و بیچارگان میباشد.چون در عملکرد شما و فحاشی و تهمت زدن هایتان بویی از این آزادگی نمیبینم و تنها غرض ورزی ست.
  اینکه دکتر مولایی از آمار آمریکا استفاده کرد بدین دلیل است که علم پزشکی در حال حاضر با تمام قوت و ضعفش یک علم تماما وارداتی و آمریکایی ست و کنار هم گذاشتان آمار کالیفرنیا و هند و ایران نشانه نگاه علمی و آکادمیک ایشان است که احتمالا برایتان قابل درک نیست. ولی بسیار رنجیدم وقتی دیدم با علامت تعجب های هیستریک و پیاپی قصد تمسخر دهدشت در مقایسه با کالیفرنیا را داشتید ....عزیز دل. اگر آدمهایی مثل تو در دهدشت قلم بدست باشند تا قیام قیامت دهد شت به دهلی هم نمیرسد چه برسد به کالیفرنیا. ولی عقلای استان و دانشگاه با استفاده از نیروهایی مثل دکتر مولایی غیر بومی و آزاده سعی دارند عبور ازاین مسیر را تسهیل کنند.
  ضمنا به به عنوان نیروی پرستار بیمارستان تا الان دروغی از زبان این مرد شریف و زحمتکش نشنیده ام...کمی حیا و انصاف را چاشنی اظهاراتتان کنیدو انسانیت پیشه کنید.
  هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست نه هر که سر بتراشد قلندری داند...
  )میدونم چاپش نمی کنی.)
  • پرسنل بیمارستان

  • 19 تیر 1396 17:04
  • گروه کاربری: ميهمان
  • آیدی یاهو:
  • تاریخ عضویت: --
  • وضعيت:
  • 0 خبر
  • 0 نظر
  ^
  کاش انقدر مرد بودی که نظر بنده رو هم می زدی.چرا حذفش کردی ناجوانمرد....
  • غم دیده

  • 19 تیر 1396 18:48
  • گروه کاربری: ميهمان
  • آیدی یاهو:
  • تاریخ عضویت: --
  • وضعيت:
  • 0 خبر
  • 0 نظر
  ^
  پس آقای مولایی درپست رئیس بیمارستان وضایفش چیست آیا نباید پیگیر این مشکلات باشد آیا تو حامی مولایی برای جایگاهت هستی یا مردم شهرت به این شعر توجه کن اگر فرمانروا باشه نداری حسن القضا به غیراز یک کفن اون هم به وقت پوشیدن نمی ارزد..............عروس بی عذاب را نیست چرخ دوران فلک ..زه حق مگزر که شادی تولد به شیون مردن نمی ارزد برادر آقای درخش درد مردم بدبخت شهرمان راگفته خودم بخاطر ماندن بیش از5 5 دقیقه منتظر نوبت بودم تااینکه مریضم دچار مشکل شد ودیگروقت ویزیت بر ام ارزش نداشت
  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler


  درصورت تصویب با استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال آینده موافقید؟

  1- بلی
  2- خیر
  3- شیوه برگزاری و شرایط باید اطلاع رسانی شود
  4- نظرخاصی ندارم


  آپلود عکس  آپلود عکس