مشروح اخبار
 » هدف ازتخريب روحانيت دركهگيلويه چيست؟

وقتي كه قلم داد به من حضرت استاد
مي گفت خدا خواسته دلتنگ نباشي
مدتي است كه دلتنگم!دلتنگ از حرمت برباد رفته قلم وشان پايمال شده اين موجود مقدس
مگر ميشودكه اين بداخلاقي هارا ديدودلتنگ نبود؟


بِسْم الله الرحمن الرحيم
ميرآرش تقوي:
وقتي كه قلم داد به من حضرت استاد
مي گفت خدا خواسته دلتنگ نباشي
مدتي است كه دلتنگم!دلتنگ از حرمت برباد رفته قلم وشان پايمال شده اين موجود مقدس
مگر ميشودكه اين بداخلاقي هارا ديدودلتنگ نبود؟
درهمه جوامع قلم وأهل قلم سنگ بناي تعالي وپيشرفت بوده وهستند
هرچه بشرآموخت باقلم جاودانه شدوبراي آيندگان به يادگارماند
افسوس كه مدتي است در فضاي مجازي استان اتفاقات ناخوشايندپيوسته تكرارميشوندوگويا تدبيري هم براي جلوگيري از اين موج ويرانگر انديشيده نشده است وياكسي خود را مسئول نميداند
فضاي مجازي كه درهمه جوامع عامل توزيع بي واسطه اطلاعات ونشرعلم وآگاهي است در جامعه ما به محلي براي تركتازي قلم هاي اجاره اي ومستعارنويسان بي هويت تبديل شده است تابه سادگي باآبروي افراد بازي كنندوحرمتها رابشكنند
درميان ماعشايرآبرو از جان مهمتربود واحترام از نان شب واجبتر وهمه ميدانيم بزرگان ماعشاير غالبا ازمال دنيابهره چنداني نداشتندوسرمايه آنها آبرويشان بود
اگر سري به سايتهاي خبري استان بزنيدومقالات يكي دوسال گذشته راكه اكثرا با اسم مستعارمنتشرشده اند رامطالعه كنيد بابنده هم عقيده خواهيدشدكه جرياني بارويكرد حرمت شكني از بزرگان استان وعلي الخصوص روحانيت درحال رشدونمو است كه از قضا مدتي است نوك پيكان حملاتشان رامتوجه حجه الاسلام بزرگواري نموده اند
ودر راستاي اين تخريب بي امان حرمت هيچ چيزي راهم نگه نميدارند
اما آيا حجه الاسلام بزرگواري به عنوان يك بسيجي خستگي ناپذيركه درتمام سالهاي جنگ حضور دائمي داشتند
به عنوان جانبازي كه بارها وبارها رنج مجروحيت دردفاع ازملك ودين راتحمل كرده اند
بعنوان كسي كه داغ برادر ديده اندوجگرگوشه هايشان رافداي انقلاب واسلام وايران كرده اند
بعنوان پدري فداكار كه همه اجزاي بدن جوان برومندش رابه بيماران نيازمندبخشيده اند
بعنوان معلمي كه عمرشان راصرف تعليم وتربيت فرزندان اين استان كرده اند
بعنوان نماينده مردم كه هشت سال باصداقت ودرحدتوان خدمت كرده اند
شايسته احترام ونقدمحترمانه نيستند؟
چرا اسم مستعارحاشيه امنيتي فراهم ميكندتاهتاكان چشم  برحرمت شخصيتهاي استان ببندندوهرطورمايلندباآبروي افرادبازي كنند؟

هميشه وهميشه درجامعه ما احترام اهل خانه  ونواميس واجب بودوهست وحتي درجنگهاوخونريزي هاي بين طوايف هيچگاه پاي زنان به موضوع موردمناقشه كشيده نميشدامادراين موج ويرانگر حتي اهل بيت شخصيت ها درامان نيستند
نيازي نيست حقير درموردجايگاه روحانيت
دربين ايلات وطوايف استان قلمفرسايي كنم كه همه شمابزرگواران واقف براين امرهستيد ونيازي به تاكيدودوباره گويي نيست اما مطلب مورد اشاره حقير اين است كه آياواقعادراستان ماقوانين حكومت جمهوري اسلامي حاكم است؟
اگرمادرسايه حكومت اسلامي زندگي ميكنيم اين هجم از توهين وتخريب وهتاكي برعليه روحانيت كه  سعي دارداين ركن ركين انقلاب را كذاب وسواستفاده گروشكمباره وزن باره جلوه بدهدچه توجيهي دارد؟
من هميشه منتقد حجه الاسلام بزرگواري بودم ومقالات زيادي رادراين رابطه منتشركردم واگربارديگرايشان مسعوليت بگيرند بازهم منتقدخواهم بود
اما انتقاد آداب وأصولي دارد كه بايد رعايت شود
چطور ميشودكه جرياني حساب شده خدمات چهل ساله انقلاب را منكرشودوباتمام توان برمسعولان ادوارگذشته استان بتازد وبصورت برنامه ريزي شده مظلوم واقع شدن وناديده گرفته شدن درقالب نظام اسلامي رابه نسل جوان ونورسيده تلقين كند تاكساني راقهرمان جلوه دهدكه  تازه ازگرد راه رسيده وازقِبَل نظام اسلامي وتوجه روحانيت به همه جاوهمه چيز رسيدند
كساني كه از انقلاب فقط به ميوه چيني رسيده اندوبااستفاده ازامكاناتي كه ازصدقه سرروحانيت ونظام اسلامي بدست آوردند كاملاسيستماتيك براي تخريب همان روحانيت استفاده ميكنند
چطورميتوان باوركردكه اين مهم ازچشم نهادهاي نظارتي پنهان مانده است؟
بنده به نوبه خود از مسعولان امرتقاضامندم درجهت حفظ بهداشت رواني جامعه وصيانت از ارزشهاي بومي واسلامي نسبت به اين موضوع حساسيت لازم رامبذول دارندكه همه ميدانيم تخريب فرهنگ وهنجارها بدترين نوع تخريب يك اجتماع است
ودرطول تاريخ چه بزرگاني باتبليغات منفورجامعه شدندوچه خيانتكاراني قهرمان واين اتفاق درسايه نظام اسلامي پذيرفتني نيست
خداوند همه مارا هدايت كندتاقلم وقدم را جز براي رضاي خدابرنداريم وسايه پرنعمت مقام معظم رهبري ونظام مقدس اسلامي رابرمرزوبوم ايران مستدام بدارد .
انشاالله


تاریخ انتشار : 12 آذر 1396 04:13» اخبار مرتبط:

 • جوابیه ای برصحبت های اخیر مشاور فرهنگی نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در مجلس
 • توانایی های محدود =سهم محدود از منابع نامحدود/بقلم میر آرش تقوی
 • تشکيل شوراهاي اسلامي عامل تحكيم پايه هاى انقلاب اسلامي است
 • به دستور رهبري سکوت کردم
 • 22 بهمن سرفصل نويني در تاريخ سياسي ايران اسلامي است
 • » اشتراک گزاری خبر  درصورت تصویب با استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال آینده موافقید؟

  1- بلی
  2- خیر
  3- شیوه برگزاری و شرایط باید اطلاع رسانی شود
  4- نظرخاصی ندارم


  آپلود عکس  آپلود عکس

  گزارش تصویری : برفی ترین تصاویر از بارش برف در یاسوج
  چند رسانه ای