مشروح اخبار
 » گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه

آیین اختتامیه اولین  جشنواره منطقه ای  فیلم کوتاه کهگیلویه با موضوع آسیب های اجتماعی محوریت «اعتیاد-خشونت» با معرفی برگزیدگان در سالن شهید آوینی دهدشت برگزار شد.


آیین اختتامیه اولین  جشنواره منطقه ای  فیلم کوتاه کهگیلویه با موضوع آسیب های اجتماعی محوریت «اعتیاد-خشونت» با معرفی برگزیدگان در سالن شهید آوینی دهدشت برگزار شد.

به گزارش راک نیوز از دهدشت، در ابتدای مراسم پس از پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و قرائت قرآن کریم، نماهنگ جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه کهگیلویه پخش شد ودر ادامه حاضران در سالن  یک دقیقه به احترام  جا نباختگا ن سانحه دردناک هوایی تهران- یاسوج  سکوت کردند.

پس از قدردانی دبیر جشنواره ایرج کاظمی جو از فرماندار کهگیلویه و متولیان فرهنگ مدیر کل  فرهنگ و ارشاد کهگیلویه و شرکت فیلم سازان جوان در این جشنواره ،از مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان خواست تا دبیری دومین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه  را مشخص کند.

در بخش بعدی، داوران اولین دوره جشنواره معرفی شدند که  در ادامه  برگزیدگان جشنواره مشخص شدند و  با اهدای تندیس و جوایز ازآن ها تجلیل شد.

 

آغاز اهدای جوایز

تندیس جشنواره و جایزه نقدی بهترین پژوهش متن در بخش مستند:احسان شادمانی از شیراز (مستند دارالسلام)

تندیس جشنواره و جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیلم مستند:رضا دانش پژوه از یاسوج(مستند عروس بلوط از یاسوج)

تندیس جشنواره و جایزه نقدی بهترین فیلم مستند :سجاد ایمانی از  نور آباد ممسنی(مستند جوکر)

تندیس جشنواره و جایزه نقدی بهترین فیلم نامه در بخش داستانی:هادی رهبراز کازرون(فیلم صدای نرگس)

لوح تقدیر برای بهترین کارگردانی  در بخش داستانی :سعید نجاتی (فیلم صراحی)

تندیس جشنواره و جایزه نقدی بهترین کارگردانی :کیوان محسنی از گراش(فیلم باگ)

تندیس جشنواره و جایزه نقدی  بهترین فیلم برداری :عماد سلمانیان از آبادان(فیلم بادیه نشین)

تندیس جشنواره و جایزه نقدی  بهترین صداگذاری:سعید کریمی از یاسوج(فیلم دا)

لوح تقدیر به صدا گذاری  فیلم داشتن

تندیس جشنواره و جایزه نقدی بهترین تدوین:سعید نجاتی ازآبادان(فیلم باران آهسته  می بارید)

لوح تقدیر برای بهترین تدوین:کردمان پویش(فیلم شش خونه)

تندیس جشنواره و جایزه نقدی برای بهترین فیلم داستانی :هادی رهبراز کازرون (صدای نرگس)

جایزه ویژه هیئت داوران برای فیلم معلم هم نمیدانست به کارگردانی وحید علویان از دهدشت

جایزه دبیر جشنواره به مستند روزگار من به کارگردانی اعظم جامه بزرگ از بوشهر

گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویه
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کهگیلویهتاریخ انتشار : 22 اسفند 1396 14:54» اخبار مرتبط:

 • اعلام اسامی آثار راه یافته به بخش جشنواره «فیلم کوتاه و مستند » کهگیلویه
 • ریس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه خبر داد:جشنواره منطقه‌ای فی ...
 • افتخارآفرینی بانوی کهگیلویه و بویراحمدی درنخستین جشنواره تخصصی فیلم و عکس ...
 • سینمای ایران برقله افتخار/ شهاب حسینی و اصغر فرهادی، برندگان نخل طلای کن
 • روایت حمله اسکندر به ایران و دفاع جانانه آریوبرزن +زمان پخش
 • » اشتراک گزاری خبر

  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler


  درصورت تصویب با استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال آینده موافقید؟

  1- بلی
  2- خیر
  3- شیوه برگزاری و شرایط باید اطلاع رسانی شود
  4- نظرخاصی ندارم


  آپلود عکس  آپلود عکس