مشروح اخبار
 » در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر

خبر برکناری رئیس آموزش و پرورش شهرستان گچساران آغازی بود تا پرونده عزل و نصب های بدون هماهنگی در درون آموزش و پرورش شهرستان گچساران بسته شودبه گزارش راک نیوز از شهرستان گچساران؛ مراسم تودیع سیدظهیرالدین پورالحسینی رئیس آموزش و پرورش شهرستان گچساران ساعتی پیش با حضور جمع کثیری از فرهنگیان و مسئوولان در باشگاه فرهنگیان برگزار گردید.
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر

در حالی که معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد به نمایندگی از اداره کل آموزش و پرورش استان و در غیاب هادی زارع پور در این مراسم حضور یافت اما تعدادی از حاضران به تغییر پورالحسینی انتقاد و خواهان توضیحات در این زمینه شدند.

اردشیر یاری با بیان اینکه مدیرکل اعلام نمودند نمی توانند با چنین فردی کار کنند در بخشی از سخنان خود به تعریف و تمجید از پورالحسینی پرداخت.

 گفتنی است یکی از فرهنگیان تقاضای سخنرانی داشت که با مخالفت فرماندار شهرستان گچساران روبرو و ایشان با بیان دلیلی منطقی از اینکه چنین موضوعی در برنامه های مراسم تعریف نشده بود خواستار لغو این موضوع گردید. 

فرماندار شهرستان گچساران با ایراد از ادعای عجیب برخی منتقدان نسبت به این تغییر خطاب به آنها گفت شاید قرار باشد پست بالاتری به جناب پورالحسینی واگذار شود.

 گفتنی است در این آیین از خدمت صادقانه سید ظهیرالدین پورالحسینی مدیر سابق آموزش و پرورش گچساران قدردانی و در حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد، محمد شهبازی به عنوان سرپرست معرفی شد. شهبازی پیش از این معاونت آموزش ابتدایی را برعهده داشت.
پورالحسینی از اسفندماه 92تاکنون عهده دار مدیریت آموزش و پرورش گچساران بود.

بیش از دو هزار فرهنگی در شهرستان گچساران فعالیت می کنند.

در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویر
در تودیع پُر تنش مدیر آموزش و پرورش گچساران چه گذشت+تصاویرتاریخ انتشار : 15 آبان 1397» اخبار مرتبط:

 • تنش در مراسم تودیع مدیر برکنارشده آموزش و پرورش شهرستان گچساران
 • پورالحسینی برکنار شد / زور مدیرکل بر مدیر آموزش و پرورش گچساران چربید +گزی ...
 • انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش گچساران رتبه اول کهگیلویه و بویراحمد را ...
 • همایش شوراهای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در گچساران برگزار می‌شود
 • تالیف 11عنوان کتاب توسط فرهنگیان گچساران
 • » اشتراک گزاری خبر

  • عباد گرامی

  • 15 آبان 1397 13:59
  • گروه کاربری: ميهمان
  • آیدی یاهو:
  • تاریخ عضویت: --
  • وضعيت:
  • 0 خبر
  • 0 نظر
  ^
  بسمرب الزهرا…س… با سلام و درود و سپاس بیکران بر استاد فرهنگی فرهیخته حاج سید ظهیرالدین پورالحسینی… مردی از مردان دیار شهرستان شهیدپرور گچساران… آری اینچنین است مردانی که برای این دیار و مرز و بوم و میهن اسلامی ایران خالصانه و خاضعانه و دلسوزانه و صادقانه کار فرهنگی و اسلامی انجام میدهند بایستی برکنار شوند… این نیز بگذرد… و زمستان میرود و روسیاهی اش بر زغال است… انتصروالله ینصروکم و یثبت اقدامکم و علی قوم الکافرین… پاینده و پیروز و موفق و موید باشید سیدجان
  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler


  عملکرد دولت دوازدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟

  1-خوب وقابل پیش بینی بود
  2- متوسط بعلت ناتوانی مدیران
  3- ضعیف و ادامه روند ناتوانی ادامه دارد
  4- عوامل بیرونی دولت را ناکام گذاشته است


  http://up2www.com/uploads/cfb2photo-2017-11-18-00-02-50.jpg