مشروح اخبار
 » مدیر عملیات شرکت هواپیمایی ماهان در تشریح فرودگاه یاسوج: توسعه ای به اندازه 20 سالبه گزارش راک نیوز از مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد وبه نقل از  روابط عمومی فرودگاه یاسوج؛ بدنبال تصمیم شرکت هواپیمایی ماهان به برقراری پرواز با ناوگان BAE به فرودگاه یاسوج، موضوع مهمی که در اخبار مربوط به این فرودگاه در ذیل توجه به خبر برقراری مجدد پروازهای برنامه ای این فرودگاه قرار گرفت، این بود که پس از قریب به 20 سال، محدودیت عملیاتی فرودگاه یاسوج در پذیرش پرواز های بدنه کوچک خاتمه یافت و حاصل پروژه 2 ساله توسعه و بهسازی سطوح پروازی این فرودگاه، در نشست و برخاست جت بدنه متوسط RJ100 شرکت ماهان تجلی یافت. 
این موضوع، در کنار صحبتهایی که در مورد ایمنی فرودگاه یاسوج مطرح میکنند، مارا برآن داشت تا به سراغ کاربر و مشتری اصلی این فرودگاه،شرکت هواپیمایی ماهان، برویم ودرباره عملیات هوانوردی در این فرودگاه با کپتن مختار آبادی، مدیر عملیات شرکت هواپیمایی ماهان، گفتگویی داشته باشیم.
- گویا شما قبلا در زمان پروازهای ریاست جمهوری و سفر معاون اول به یاسوج پرواز هایی داشته اید. ممنون میشویم اگرنظر خودراپیرامون شرایط عملیاتی قبلی فرودگاه بیان نمایید.
این پرواز ها مربوط به زمان بازدید ریاست جمهوری از این استانهاست که در واقع قبل از توسعه اخیر این فرودگاه بود؛ یعنی زمانی که هنوز توسعه باند ایجاد نشده بود، موانع اطراف فرودگاه برداشته نشده بودند و سانحه هوایی اخیر نیز هنوز رخ نداده بود. طبق روال پرواز های خاص VIP یک پرواز ارزیابی قبلا از حضور ریاست جمهوری بایکی از هواپیماهایBAEبه یاسوج داشتیم. علیرغم پیچیدگی که فرودگاه داشت با توجه به تعداد کم سرنشین و بار،ما پرواز را ایمن ارزیابی کردیم و تصمیم بر این شد که ریاست جمهوری با این هواپیما سفر خود را به یاسوج داشته باشند.
با تو جه به افزایش طول باند به 3200 متر و افزایش دوبرابریPCN، رفع 13 مانع پروازی در اطراف فرودگاه و آزاد سازی میزان قابل توجهی از باند ارزیابی شما از شرایط کنونی باند چیست؟
همانطور که می دانید مهم تر از استحکام باند، طول باند می باشد و همانطور که خودتان استحضار دارید ارتفاع فرودگاه یاسوج از سطح آبهای آزاد تقریبا 6000 پا است. با توجه به این شرایط، طول باند بیشتر برای پروازهای بدنه متوسط در فرودگاه یاسوج یک ضرورت است. این افزایش طول باند از لحاظ نشست و برخاست، علی الخصوص برخاست از لحاظ performance و اقتصادی بسیار کاربردی و توجیه پذیر خواهد بود.
از لحاظ اقتصادی برای هواپیمایی مانندBAE جهت برخاست درباند باطول کم نیازمندflapبا زاویه بیشتری خواهیم بود و این به معنی محدودیت وزن کمتردر هنگام برخاست است که ازلحاظ اقتصادی یعنی همان مسافر، بار و یا سوخت کمتر. از طرفی محدودیت احتمالی موانع اطراف فرودگاه یاسوج در این قضیه بسیار مهم است. چنانچه در ارتفاع 6000پایی از سطح دریا طول باند کافی نباشد، ایرلاین مجبور به کاهش تعداد مسافر یا سوخت خواهد بود که طبیعتا هیچ ایرلاینی حاضر نیست ایمنی خود را با حمل سوخت کمتر به خطر بیاندازد. لذا مجبور است از لحاظ اقتصادی متضرر شود که نتیجه همان مسافر کمتر خواهد بود.با توجه با توضیحات مذکور، این افزایش طول باند، بخش مهمی از محدودیت های performance و اقتصادی را از بین برد.
طبیعتا در حال حاضر هواپیماهای با وزن کم یعنیACN پایین تر [عدد طبقه بندی وزن هواپیما]در این فرودگاه نشست و برخاست می کنند ولی در آینده نه چندان دور هواپیماهای با ACN بالاتر از این سطوح پروازی استفاده خواهند کرد که این نشان دهنده تغییرات خیلی خوب از سوی مدیریت فرودگاه میباشد. پرواز هواپیماهای باACN بالاتر از این فرودگاه از لحاظ اقتصادی بسیار به صرفه تر خواهد بود.
همچنین در زمان نشستن، با توجه به اینکه معمولا پرواز های ما از باند جنوبی] باند 13 [ برای نشستن استفاده می کنند و چنانچه در هنگام نشستن مولفه ی باد پشت افزایش یابد در نتیجه، مسافت نشستن مورد نیازهواپیماتحت تاثیراین عامل تغییرخواهدکردکه درصورت کوتاه بودن طول باندفاکتورها و حاشیه های ایمنی نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین ، افزایش طول باند به ایمنی پرواز در حالت نشستن کمک بسیار زیادی خواهد کردو خلبان ها با آسودگی خاطر در این فرودگاه عملیات خواهند کرد.
با توجه به اینکه شما پروازهای داخلی و خارجی زیادی داشته اید از نظر شما شرایط عملیاتی در فرودگاه یاسوج نسبت به سایر فرودگاه های کوهستانی کشور یا فرودگاه های خارجی مشابه چگونه است؟
ما در داخل کشور یک سری فرودگاه داریم که پیچیدگی های عملیاتی زیادی دارند و معمولا ارتفاعات موجب این پیچیدگی های عملیاتی شده اند که عمدتا این ارتفاعات در غرب کشور و در رشته کوه های زاگرس واقع شده اند مانند فرودگاه ایلام، سنندج و خرم آبادکه همگی در غرب کشور هستند و فرودگاهی مثل فرودگاه بجنورد که در شمال شرق کشور و جیرفت که در جنوب کشور واقع شده اند که هرکدام پیچیدگی های عملیاتی خود را دارند که این پیچیدگی ها غالبا ناشی ازارتفاعاتی هستندکه باتوجه به موقعیت جغرافیایی این فرودگاهها،آنهارامحصورکرده اند. در یاسوج نیز مانند فرودگاه های نامبرده ارتفاعات غرب و شمال فرودگاه از جمله دنا پیچیدگی های عملیاتی و محدودیت هایی را بوجود آورده است. نظیر این پیچیدگی ها در فرودگاه های خارجی مانند کابل نیز وجود دارد. فرودگاه هایی مانند فروگاه کاتماندو در کشور نپال و فرودگاه اینزبورگ در کشور اتریش وجود دارند که خلبانان ما در شبیه ساز پرواز آموزش پرواز و آشنایی با مناطق کوهستانی را می ببینند تا با محدودیت ها ی پرواز در مناطق کوهستانی و مخاطرات پروازدر این مناطق آشنا شوند،. مناطق کوهستانی در فصل گرم نیز مانند فصل سرد مخاطرات خاص خود را دارا می باشد.با توجه به اینکه ریسک های این فرودگاه ها نسبت به فرودگاه دیگر بیشتر هستند یک سری از تقلیل سازی های ریسک یا همان Mitigationها بر روی این فرودگاه ها انجام داده ایم.
این تقلیل سازی های ریسک مربوط به شرایط آب و هوایی،شرایط چینش کروی پروازی، شرایط انتخاب Audit سیستم هواپیما و تایپ هواپیما، انتخاب ساعت پروازی در طول روز و افزایش حداقلهای عملیاتی فرودگاه است که توسط خود عملیات صورت می گیرد. به عنوان مثال حداقل سقف ابر قابل قبول برای ما در فرودگاه یاسوج 7000 پا و حداقل دید افقی برای ما 4000 متر است. با توجه به این محدویت های تعیین شده از جانب ایرلاین،پرواز در صورتی تهران را به سمت یاسوج ترک خواهد کرد که حداقل سقف ابر 8000 پا و و دید افقی 5000 متر توسط هواشناسی یاسوج باشد.
برای فرودگاه های نظیر فرودگاه یاسوج شرکت ماهان از خلبان های رده A وترجیحا استاد خلبان ها استفاده می کندو تحت هیچ شرایطی از خلبان کم تجربه یا تحت آموزش برای چنین مسیر هایی که پیچیدگی متوسطی دارند استفاده نمی شود.
یک سری از محدویت های عملیاتی که عملیات شرکت ماهان برای پرواز در مسیر فرودگاه یاسوج و سایر فرودگاه های کوهستانی تعیین کرده، که بر آن اساس خلبان تحت هیچ شرایطی مجاز به انجام طرح تقرب دیداری یا Visual Approachنخواهند بود.
آخرین محدودیت اتخاذ شده توسط ایر لاین برای پرواز بر فراز مسیر های کوهستانی انتخاب تایپ و رجیستر مناسب هواپیما می باشد که همانطور که می دانید شرکت ماهان تایپ های مختلفی از قبیل A310،A340،Boeing 747 و BAE را در اختیار دارد که مناسب ترین هواپیما برای مسیر های کوهستانی ناوگان BAE می باشد که خود این ناوگان نیز به دوسته Avro RJ و BAE146 تقسیم می شوند. با توجه به اینکه هواپیمایAvro RJ موتورهای خیلی قدرتمند تری دارد و هواپیمای پیشرفته تری نیز می باشد توسط ایرلاین ماهان برای پروازهای مسیرهای پیچیده تر که یاسوج نیز شامل این مسیر ها می شود اختصاص داده شده است.
تمامی جوانب شامل پیچیدگی های این مسیر،موانع،ارتفاعات،شرایط اقلیمی، شرایط آب و هوایی و تمامی ریسک ها ارزیابی شده و در حال حاضر تماماً مدیریت می شوند و با توجه به بررسی های انجام شده شرکت ماهان به این نتیجه رسیده است که می توان به فرودگاه یاسوج پروازهای برنامه ای داشته باشد.
- نکات مهم فنی و عملیاتی فرودگاه یاسوج را با توجه به شاخص های شرکت ماهان برایمان بیان کنید.
این فرودگاه در زمانی که پرواز ریاست جمهوری به یاسوج داشتیم، کاستی هایی داشت. اما اگر بخواهیم نقاط قوت را ذکر کنیم در ابتدا نیروی متخصص را به عنوان نقطه ی قوت می بینم که در فرودگاه یاسوج شامل مدیریت، معاونت و سایر عزیزان و عواملی که دست به دست هم دادند تا در یک بازه کوتاه و بویژه پس از سانحه خیلی سریع تر اینکار ها انجام شود. اما همانطور که قبل از این اتفاق خیلی تلخ بنده در این فرودگاه پروازداشتم،دیده بودم که مسئولین این فرودگاه چه برنامه هایی برای این فرودگاه داشتندوامیدواربودم که این پروژه هاخیلی سریع تربه سرانجام برسندکه خوشبختانه بدون در نظر گرفتن آن سانحه تلخ به سرانجام رسید. در مجموعنقطه قوت را نیروی متخصص، آینده نگر و سرعت عمل در عملیات اجرایی و بهینه سازی فرودگاه و همچنین دید باز مدیریت این مجموعه می بینم که قبل از هشدار ما و خلبان های شرکت های مختلف در مورد موانع،طول باند و محدودیت های اطراف فرودگاه، موارد را شناسایی کرده بودند و درصدد بر طرف کردن آنها بودند واز دید من اگر خلبان های ما روی دستور العمل پرواز می کردند بدون شک هیچ اتفاقی در این فرودگاه نمی افتاد حتی با شرایط و کاستی های قبلی فرودگاه.
در کل فکر میکنم زمانی که خلبان های ما از دستورالعمل های شرکت و دستورالعمل های تقرب خارج می شوند حتی در ایمن ترین و ساده ترین فرودگاه ها دچار سانحه خواهند شد.
به مساله محدودیت برد دستگاه های ارتباطی و ناوبری در این فرودگاه که بدلیل احاطه شدن در ارتفاعات است میتوانم اشاره کنم.خلبان های ما بسیار نیازمند این هستند که خیلی زود تر با برج مراقبت پرواز فرودگاه تماس برقرار کنند و اطلاعات دقیق تر میدانی از فرودگاه بگیرند و امکان استفاده سریع تر و زودتر از دستگاه کمک ناوبری فرودگاه برای آنها فراهم باشد که البته با توجه به ارتفاعات خیلی بلند که در نزدیکی فرودگاه نیز واقع شده اند این امر بسیار طبیعی بوده و مشکلاتی برای کنترلر برج مراقبت و خلبان بوجود می آورد که خیلی دیر بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند.


تاریخ انتشار : 25 اردیبهشت 1398 08:15» اخبار مرتبط:

 • نشست استاندار با مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان با هدف افزایش پروازها در است ...
 • ظهر امروز رخ داد:خلبان منجر به بازگشت هواپیما از آسمان گچساران به تهران شد
 • پرواز تهران -یاسوج در شیراز نشست+پیشنهاد عجیب خلبان پرواز !
 • لغو پروازهای یاسوج-تهران وبالعکس تاپایان هفته!
 • فرود اضطراری پرواز تهران - بندرعباس در فرودگاه کرمان
 • » اشتراک گزاری خبر

  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler


  کدام تیم را قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران می دانید

  1- پرسپولیس تهران
  2- تراکتور سازی تبریز
  3- سپاهان اصفهان
  4- استقلال تهران
  5-پدیده خودرو مشهد


  آپلود عکس  آپلود عکس