مشروح اخبار


» معاون فنی گمرک ایران خبرداد: اولویت دار ترین برنامه فنی گمرک برای حذف مکاتبات زاید و مراجعات بی نتیجه به اداراتبا توجه به کثرت مکاتبات اشاره شده و مراجعات مکرر صاحبان کالا به گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی در وضعیت  موجود، صدور دستور تسریع در اقدام موثرو گزارش روزانه اقدامات صورت پذیرفته ...


به گزارش خبرنگار اقتصادی راک نیوز،  مهرداد جمال ارونقی معاونت فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به رئیس کل گمرک از اولویت های حوزه فنی برای حذف مکاتبات زاید خبر داد.
بنابراین گزارش،  در نامه معاونت فنی و امور گمرکی گمرک ایران آمده است: 
همانگونه که در نامۀ شمارۀ ٣۵٧٨۴٠/٩٨ مورخ ١٧/١٠/١٣٩٨ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (موضوع شمارۀ سریال
٧٠٨٢٠٨٧ (درخصوص پارامتریک نمودن کامنت های مرتبط با بانک در اظهارنامه های گمرکی تصریح شده است،
عمدۀ کامنت های به منظور رفع ابهامات، ناشی از وجود دو مغایرت ثبت می شوند:
۱ (مغایرت مشخصات کالای ترخیص شده با اظهار صاحب کالا
۲ (مغایرت اطلاعات پایه با اطلاعات ثبت سفارش کالای وارداتی
در رابطه با مغایرت های مندرج در بند ۱ فوق ، لازم است فیلدهای ذیل به صورت مجزا به ازای هر قلم کالا به بانک
مرکزی ارسال گردد:
 وجود یا عدم وجود کسرتخلیه
 میزان کسرتخلیه به کیلوگرم پس از ملحوظ نظر قراردادن تلورانس وزنی قابل پذیرش
وجود یا عدم وجود بیش بود ارزش
 میزان بیش بود ارزش استنباطی
به منظور جلوگیری از بروز مغایرت های مندرج در بند ۲ فوق، لازم است تا در هنگام اظهار گمرکی، اطلاعات اظهارنامه
با اطلاعات « ثبت سفارش» یا « اعلامیۀ تأمین ارز » مقایسه گردد و در صورت وجود هر نوع اختلاف یا مغایرتی از اختصاص
شمارۀ سریال (کوتاژ) به اظهارنامه بصورت سیستمی ممانعت به عمل آید. عناوین زیر از جمله مواردی است که باید در
اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش یا اعلامیۀ تأمین ارز برابر باشند:
 شمارۀ ثبت سفارش
 ردیف تعرفۀ نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده 
کد بانک و شعبه
 نوع ارز 
 کرایۀ حمل
 واحد کالا
علیرغم اینکه موارد فوق قبلاً صورتجلسه شده و مهلت اقدام و اجراء نیز برای آن درنظر گرفته شده اما تا لحظه نگارش این
نامه، اجرائی نگردیده و این امر باعث بروز مکاتبات زاید و بروکراسی بیهوده ای گردیده است به صورتی که به عنوان مثال:
طی دو فقره نامه واصله از حوزۀ نظارت گمرکات استان هرمزگان به شماره های ١۵٠۴۵۴٩/٩٨ مورخ ٢١/١١/١٣٩٨ و
١۵۴٩۴٠٨/٩٨ مورخ ١/١٢/١٣٩٨ مکاتبات حاصل از عدم اجرائی شدن موارد فوق به بیش از ٣٠ هزار نامه از سوی بیش از
١۵٠٠ بانک عامل برآورد گردیده است.
چنانچه به مکاتبات دفاتر ارزش و واردات گمرک ایران نیز توجه شود مشخص خواهد گردید که بیش از ٧٠ %از مکاتبات
بانک های عامل یا بانک مرکزی با این دفاتر ناشی از عدم اجرای موارد صدرالاشاره می باشد و لاغیر.
من حیث المجموع با ایفاد تصویر مکاتبات اشاره شده و تصریح بر اینکه نه تنها اقدام درخصوص موارد معنونه ، جزو پروژه
های اولویت دار بلکه اولویت دارترین پروژۀ حوزۀ فنی و امورگمرکی و متعاقب آن گمرکات اجرائی قلمداد
می گردد خواهشمند است دستور فرمایند تا بقید فوریت :
 در رابطه با مغایرت های مندرج در بند ۱ فوق ، فیلدهای اعلام شده، به صورت مجزا به ازای هر قلم کالا ، به
بانک مرکزی ارسال گردد؛
به منظور جلوگیری از بروز مغایرت های مندرج در بند ۲ فوق، در هنگام اظهار گمرکی، اطلاعات اظهارنامه با
اطلاعات « ثبت سفارش» یا « اعلامیۀ تأمین ارز » مقایسه گردد و در صورت وجود هر نوع اختلاف یا مغایرتی،
از اختصاص شمارۀ سریال (کوتاژ) به اظهارنامه، بصورت سیستمی ممانعت به عمل آید؛
 ضمن اقدام در خصوص دو مورد فوق ، طی مکاتبه ای با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مرجع مذکور
مکلف گردد از نمایش گزارشات داخلی کارشناسان گمرکات اجرایی با متصدیان ذیربط، برای بانک های عامل،
ممانعت به عمل آورده و صرفاً فیلدهای حاوی نظر نهایی ادارات درب خروج گمرکات اجرائی (مانند مهر
قابل توجه بانک رویۀ سابق) ملاک رسیدگی و اقدام بانک های عامل و بانک مرکزی قرار گیرد.با توجه به کثرت مکاتبات اشاره شده و مراجعات مکرر صاحبان کالا به گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی در وضعیت
موجود، صدور دستور تسریع در اقدام موثرو گزارش روزانه اقدامات صورت پذیرفته به آن مقام محترم مزید امتنان است .


تاریخ انتشار : 24 اردیبهشت 1399 21:17» اخبار مرتبط:

 • ابلاغ دستورالعمل مهم گمرک در خصوص ارزش گذاری کالاهای اساسی و ضروری
 • دستورالعمل معاونت امور گمرکی ایران : ایستایی اظهارنامه ها در گمرک کاهش یابد ...
 • 7پیشنهاد معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران به دبیر کارگروه تنظیم با ...
 • واکنش معاون اموگمرکی ایران به تجمع تعدادی از صاحبان خودروهای وارداتی در بوش ...
 • نامه معاون فنی گمرک ایران به سازمان توسعه و تجارت ؛ چاره ای برای تسهیل در و ...
 • » اشتراک گزاری خبر

  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler


  عملکرد مربیان خارجی در فوتبال باشگاهی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

  1-عملکرد خوب و قابل دفاعی دارند
  2- اصلاعملکرد مطلوبی نداشتند
  3- باید به آنها زمان داد بعد قضاوت کرد
  4-هیچکدام