مشروح اخبار


» خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویرسید خداداد اجتهادی افزود : یکی از مهمترین نیاز های عشایر داشتن جاده ارتباطی مناسبه که در همین راستا از اردیبهشت ماه امسال تا کنون بیش از ۲۰۰ کیلومتر از راه های ارتباطی اصلی و فرعی عشایر بخش دیشموک و چاروسا بازگشایی و تعریض شدند .


به گزارش راک نیوز سید خداد اجتهادی رئیس امور عشایر شهرستان کهگیلویه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار این پایگاه خبری با اشاره به نقش در تولید صنایع دستی و مواد پروتئینی گفت : جامعه عشایری بیش از ۳۵ درصد از صنایع دستی و بیش از ۲۵ درصد مواد لبنی و پروتئینی مورد نیاز مردم را تولید میکنند که خدمات رسانی به این قشر مولد امری ضروری است .


سید خداداد اجتهادی افزود : یکی از مهمترین نیاز های عشایر داشتن جاده ارتباطی مناسبه که در همین راستا از اردیبهشت ماه امسال تا کنون بیش از ۲۰۰ کیلومتر از راه های ارتباطی اصلی و فرعی عشایر بخش دیشموک و چاروسا بازگشایی و تعریض شدند .


وی گفت : این پروژه بوسیله ۳ دستگاه ماشین آلات راهسازی در حال انجام است وراهای ارتباطی مناطق دلی مهتاب ، دلی کما ، برفکوه،هفت چشمه ، بنار، بردکر ، لرزو و سرتلپ از جمله این راه ها هستند که بازگشایی شده و کار بازگشایی راه ها در این مناطق همچنان ادامه دارد .رئیس امور عشایری شهرستان کهگیلویه ، از دغدغه و پیگیری های نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی برای تکمیل راه های ارتباطی و خدمات به عشایر شهرستان تشکر کرد و ادامه داد : حجت الاسلام و المسلمین موحد برای ادامه کار بازگشایی مسیرهای ارتباطی عشایر شهرستان پیگیری های فراوانی داشتند و به حمایت های ایشان برای ادامه کار نیز نیازمندیم.

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 

خدمتی دیگر به عشایر شهرستان کهگیلویه / راه ارتباطی مناسب برای عشایر بخش های چاروسا و دیشموک/تصاویر

 تاریخ انتشار : 12 مرداد 1399 02:39» اخبار مرتبط:

 • بازگشایی راه‌های عشایری شهرستان لنده
 • رونق کشاورزی در مناطق عشایری کهگیلویه با اجرای طرح‌های آبیاری
 • واکنش رییس اداره امور عشایر کهگیلویه به خبر راک نیوز
 • نقش آفرینی عشایر در اقتصاد مقاوتی/عشایر محروم از امکانات بهداشتی
 • راه ارتباطی ۳۵۰ خانوار عشایری کهگیلویه و بویراحمد مسدود شد
 • » اشتراک گزاری خبر

  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler


  با ادامه لیگ برتر فوتبال در ایران موافق هستید؟

  1- بلی
  2-خیر
  3-هرتصمیمی در دنیا گرفته شد برای ایران هم اعمال شود
  4-بدون تماشاگر برگزار شود