مشروح اخبار
پیام پورتال


» خطا

ميهمان شما به این قسمت از سایت دسترسی ندارید.با ادامه لیگ برتر فوتبال در ایران موافق هستید؟

1- بلی
2-خیر
3-هرتصمیمی در دنیا گرفته شد برای ایران هم اعمال شود
4-بدون تماشاگر برگزار شود