مشروح اخبار


» نفاق و تزویر کافیست، مریدان کاندیدای مادام العمربازنده کجاوجوانگرایی کجا؟درآغاز سخن ترور ناجوانمردانه دانشمند بزرگ وارزشمند کشورمان دکترفخریزاده رابه محضر ولی عصر ارواحنا فداه ونایب برحقش رهبری عزیز وملت شریف ایران تسلیت عرض میکنم واز خداوند متعال صبری متناسب با این مصیبت جانکاه برای خانواده محترمشان خواهانم


مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین راک نیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.

نفاق و تزویر کافیست، مریدان کاندیدای مادام العمربازنده کجاوجوانگرایی کجا؟
بسم الله الرحمن الرحیم 
به انچه می‌گذرد دل منه که دجله بسی
پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد
گرت ز دست بر آید چو نخل باش کریم
ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد
آزاده زیستن هنری است که بایدازهنرکده قناعت آموخت .
درآغاز سخن ترور ناجوانمردانه دانشمند بزرگ وارزشمند کشورمان دکترفخریزاده رابه محضر ولی عصر ارواحنا فداه ونایب برحقش رهبری عزیز وملت شریف ایران تسلیت عرض میکنم واز خداوند متعال صبری متناسب با این مصیبت جانکاه برای خانواده محترمشان خواهانم 
واما بعد؛
هرچند شرکت دردرگیری های رسانه ای وجواب گفتن به کسانی که قلم به مزد داده اند را دون شاُن خود وقلم میدانم، اما چه میشود کرد که استیلای فضای مجازی برافکارمردم آنچنان شدیداست که گاه میشود با لفاظی و بمب باران افکارعمومی جای ظالم ومظلوم وخادم وخائن رادر ذهن مردم عوض کنند واین واقعیت ایجاد وظیفه میکند
سایت کبنانیوز مطلبی باعنوان اماواگرهای انتخابات میان دوره ای کهگیلویه وبویراحمد به قلم جناب آقای بیژن کاظمی کیان منتشر کرده اند که به ناچار درجهت تنویرافکارعمومی چندنکته ای رابه اختصار عرض میکنم ،البته پیشنهادمیکنم قبل مطالعه جوابیه حقیر، مطلب فوق الذکر را بادقت مطالعه کنید
۱_درابتدا بایدعرض کنم موحد به دفاع من نیازی نداردوبه گواه دوست ودشمن تا کهگیلویه ی بزرگ باشد نام وخدمات موحد( زیرسایه نظام جمهوری اسلامی )چون گوهرشب چراغ برپیشانی تاج عزتش خواهد درخشید
۲_جناب آقای کاظمی کیان ،مشاورمحترم والبته تحمیلی شهردارسابق دهدشت ، تمامی فعالان سیاسی به روشنی میدانندشما نقش بلندگوی چه کسی رابازی میکنید به همین دلیل متعجبم باچه مجوزی خودراسخنگوی جوانان کهگیلویه میدانید!!!!!
عجیب تراینکه ازاین جایگاه خودخوانده ، نماینده ای راکه با قریب به هشتادهزار رای از جامعه ی بشدت جوان کهگیلویه برکرسی نمایندگی مجلس تکیه زده است را لایق ندانسته وبه استعفا توصیه میکنید!!!!!!!!
آیا این رفتار نتیجه توهم وعقده خودبزرگ بینی نیست؟
البته جای تعجب نیست چراکه شماپروده ی مکتبی هستید که پرچمدارانش اسیر اینگونه خودبزرگ بینی ها هستند
۳_ شما ادعای اصلاحطلبی دارید چگونه انتخابات و رای مردم را نادیده میگیرید ومنتخب مردم را توصیه به استعفا میکنید ؟آیا این نشانه بی اعتقادی شمابه دموکراسی نیست؟
۴_شما سعی دارید خودرا سخنگوی طیفی سیاسی قلمدادکنید (فارغ ازاینکه این ادعایی بیش نیست)که بیست سال تمام نتوانستند شایسته سالاری پیشه کرده وکاندیدایی واحد راروانه رقابتهای انتخاباتی کنندوبزرگانش حتی پس از شکستهای پی درپی ،کهولت ،بیماری ،ردصلاحیت و......همچنان کاندیدای دائم العمر مجلس هستندوجز خود کسی راشایسته نمیدانند،باچه رویی نماینده قدرتمندو مستقر شهرستان را موعضه می کنید که به دیگران فرصت دهد ،میدان رابرای جوانان خالی کندواستعفا کند؟؟؟!!!!!
شما چگونه اصلاحطلبانی هستیدکه تحت تاثیر تعصبات قبیله ای گاه نردبان کسانی شدید که کفن پوش درصحن علنی مجلس مرگ برموسوی سرمیدادند وگاه علی مطهری را ناخلف قلمداد کردند ؟البته من ازاین موضوع ناراحت نیستم (اللهم اشغل الظالمین بالظالمین )اما از رفتارشما متعجبم که خودرا اصلاحطلب می نامید!!!!!
میشودخواهش کنم مانیفست اینگونه اصلاحطلبی رابه اشتراک بگذارید تا ماهم روشن شویم
۵_شما درمدح حضور نماینده بویراحمدودنا درکمیسیون تخصصی سخن راندید ودرهمان پاراگراف حضور موحد درکمیسیون قضایی را نکوهش کرده واز آن بعنوان یک شکست بزرگ یادکردید؟؟؟؟آیا کمسیون قضایی برای یک دادستان بازنشسته کمیسیون تخصصی نیست؟آیا تنها درکهگیلویه کرونا آمده ویا تحریمها فقط کهگیلویه را هدف گرفته اند که از آنها بعنوان دلایل ناکامی موحد یادمی کنید؟اینهمه تناقض راچگونه توجیه میکنید؟
آیا آنچه بعنوان ناکامی های موحد ردیف کردید نتیجه حکومت دولت هم مرام شمانیست که قراربود سیب وگلابی برجامی برکوی وگذرخیرات کند؟خداوکیلی نوشته خود و شرح وظایف واختیارات نماینده را حتی یکبار مطالعه کرده اید؟
۶_شما سعی کردید کمیسیون قضایی را بی اهمیت جلوه دهید که برای من جای تعجب نیست زیرا واضح است شما درک درستی از شرایط مملکت ووظایف واختیارات گسترده کمیسیون قضایی ندارید .
دراین زمان حساس که مبارزه بافساد اولویت نظام اسلامی است چگونه میتوان نقش کمیسیون قضایی را کمرنگ دید؟
اگرازدیدگاه لیبرالها که به مزاجتان سازگارتراست برسی کنیم خواهیم دید سلامت قانون و دستگاه قضا زیربنای پیروزیست آنگونه که دراوج جنگ دوم جهانی که بریتانیا زیربارفشارها کمرخم کرده بود چرچیل سلامت دادگستری و پلیس را دلیل پیروزی میدانست وتاریخ شاهداست که پیروز شدند.
از نظر اسلام هم عدالت اساس حکومت است وامیرالمومنین میفرماید: العدل اساس الملک ،آیا عدالت جزبا وجودقوه قضائیه ای پاک و یک کمیسیون قضایی قدرتمند وهماهنگ با قوه ونظارت نمایندگان مردم برحسن اجرای قوانین ورفع خلا های قانونی ومبارزه بی امان بافساد امکان پذیراست؟
موحد همیشه درمناسبترین جایگاه ممکن به مردم کهگیلویه ونظام اسلامی خدمت کرد ومی کند ودلیل اعتماد طولانی مدت مردم هم جز این نیست 
موحد همه عمرش رابامردم وبرای مردم صرف کردومیکند
۷_شما بحث عدم حمایت موحد ازتاجگردون را پیش کشیدید !! هرچند من شدیدا مخالف حمایت ازتاجگردون بودم اماآیا شما اطلاع ندارید درآن برحه از زمان موحد مبتلا به ویروس کرونا وقرنطینه بود؟آیا شما از دیدارهای چهره به چهره ی موحد با مردم اطلاع ندارید ونمی دانید درهمین دیدارهای طولانی به کرونا مبتلا شدند وبه دروغ ایشان رابه ترس از مبتلا شدن وجدایی ازمردم وحواله دادن آنها به ایمیل متهم می کنید؟
مسئولان شهر بارها وبارها استدلال کردند که هجوم مردم به خانه ی موحد موجب گسترش بیماری میشود وموحد همچون همیشه درمقابل استدلال عقلی وحقایق علمی تسلیم شد وبرخلاف میلش دیدارهای حضوری رامحدود کرد.
آیا واقعا می ارزد که اینگونه صداقت را سلاخی میکنید؟ 
برادرانه توصیه میکنم که درمواضعتان تجدید نظرکنید وقلم را محترم بدارید،شما جوانید وبااستعداد اجازه ندهید ازشما استفاده ابزاری کنند ،پیشنهاد میکنم سیاست رابه اهل واگذارید زیراکه سیاست اسب چموشیست دوان درمسیری ناهموار که پراز کوره راههای لیز وپره های تیز است.
خداوند همه مارا هدایت کند تا قدم و قلم را جز برای رضای خدا برنداریم وسایه نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری عزیز را بر مرزوبوم ایران بزرگ مستدام دارد انشاءالله 
میرآرش تقوی


تاریخ انتشار : 12 آذر 1399 14:45» اخبار مرتبط:

 • نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی نائب رئیس کمیسیون قضایی شد.
 • پیام تبریک نماینده مردم کهگیلویه بزرگ به مناسبت روز پزشک
 • موحد؛نمایندگان برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی انگیزه ای ندارند
 • عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی:برخورد با دانه درشت‌ها یکی از ب ...
 • حجت الاسلام والمسلمین سید محمد موحد نماینده مردم کهگیلویه بزرگ به ویروس کرو ...
 • » اشتراک گزاری خبر

  • میلاد

  • 12 آذر 1399 17:15
  • گروه کاربری: ميهمان
  • آیدی یاهو:
  • تاریخ عضویت: --
  • وضعيت:
  • 0 خبر
  • 0 نظر
  ^
  احسن واقعا عالی بود
  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler


  با ادامه لیگ برتر فوتبال در ایران موافق هستید؟

  1- بلی
  2-خیر
  3-هرتصمیمی در دنیا گرفته شد برای ایران هم اعمال شود
  4-بدون تماشاگر برگزار شود