مشروح اخبار


» سناتور ، منتقدان مغرض خود را ناک اوت کرد.. سلام سناتور از بلندای آبریز ..درچندماه گذشته در فضای کهگیلویه هیاهوی کر کننده ی برخی از افراد و اشخاص ، به بهانه ی دلسوزی برای کهگیلویه و به نام منتقد از عملکرد نماینده ی کهگیلویه ی بزرگ، چنان فضای جامعه را آلوده کرده بود که حتی خودهمان افراد از شنیدن صدای واقعیت غافل مانده بودند و در فضای مجازی و حقیقی با بیان موضوعات مختلفی تلاش می کردند تا با ایجاد جو بدبینی و بدگمانی، مردم و اجتماع را از عملکرد حاج محمدموحد دلسرد نمایند و از این نارضایتی ها بهره برداری سیاسی نمایند و به ظن خویش به قله ی مراد برسند.

مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین راک نیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.


سناتور ، منتقدان مغرض خود را ناک اوت کرد..

سلام سناتور از بلندای آبریز ..
***
درچندماه گذشته در فضای کهگیلویه هیاهوی کر کننده ی برخی از افراد و اشخاص ، به بهانه ی دلسوزی برای کهگیلویه و به نام منتقد از عملکرد نماینده ی کهگیلویه ی بزرگ، چنان فضای جامعه را آلوده کرده بود که حتی خودهمان افراد از شنیدن صدای واقعیت غافل مانده بودند و در فضای مجازی و حقیقی با بیان موضوعات مختلفی تلاش می کردند تا با ایجاد جو بدبینی و بدگمانی، مردم و اجتماع را از عملکرد حاج محمدموحد دلسرد نمایند و از این نارضایتی ها بهره برداری سیاسی نمایند و به ظن خویش به قله ی مراد برسند.
 افرادی معلوم احال که هنوز اسیر حال و هوای انتخابات ۹۴ و ۹۸ هستند و هم در توهم پیروزی ۹۴ و هم در حسرت شکست ۹۸ به سر میبرند و عمدتا همین افراط و تفریط و احساساتی اندیشیدن و عمل کردن، آنان را از متن واقعیت دور کرده و بیشتر در حاشیه زندگی می کنند. درچندماه گذشته آنچه بیشتر در ذهن و قلم این اشخاص می گذشت حملات بی محابا به سیدمحمد محمد و دیپلماسی و عملکرد ایشان در موضع نماینده ی کهگیلویه ی بزرگ بوده است و آنچه در برنامه داشتند تخریب نماینده ی کهگیلویه به هر قیمتی بوده و میباشد. اشخاصی که در متن این ماجراها قرار دارند هنوز از انتخاب مردم در اسفند۹۸ دلخور هستند و بیشتر بر اساس انشقاق و تفرقه و تخریب قلم زده اند و با تکیه بر تفکر قومیت گرایی هر گونه انتخاب و انتصابی را زیر سوال میبردند و کلید واژه ی مهم انان برای هجمه به موحد و تخریب ایشان حول دو محور انتصابات و حذف برخی پروژه ها و از جمله سد آبریز در راس پیکان انتقادات آنان بوده است‌. آنچه از رفتار این افراد به یقین مشخص گردید نه دلسوزی برای کهگیلویه ی بزرگ و درمان محرومیت هایش بود بلکه خوشحالی و شعف درونی از برخی عقب ماندگی ها در این حوزه ی بزرگ میباشد تا همیشه بر مسائلی دست بگذارند که نام و نانی برایشان داشته باشد. برخی از این افراد در کرباس تفکر اصلاح طلب پیچیده و با حمایت از چهره ی اصولگرای مدرن ، حاج عدل هاشمی پور تلاش دارند تا با ادامه دادن به تخریب هایشان، همچنان فضای سیاسی کهگیلویه را متشنج و مه آلود ترسیم کنند حال آنکه سوال اصلی از این افراد این است که چگونه شما با تفکر اصلاح طلبی و دم زدن از دموکراسی وتغییر درساختارهای جامعه، پیرو یک چهره ی اصولگرا هستید؟ مگر نه اینکه در شرایط فعلی که قدرت مطلقا در دست طیف اصولگرای حاکم میباشد و بزرگان اصلاحات در هر سطح و دوره در پایتخت دورهم جمع میشوند تا وزنه ای باشند در برابر طیف حاکم؟ اینان که از تحولات روز سیاست غافل هستند و تنها در جغرافیای کهگیلویه محصور مانده اند؛ تنها نام و نان شان را در تنور مخالفت و موافقت با موحد و هاشمی پور جستجو می کنند در حالی که بزرگان طیف آنان از خاتمی و روحانی و جهانگیری و لاریجانی و مطهری و... مجددا گرد هم جمع آمده اند تا به احیای تفکر اطلاح طلبی کمک کنند اما برخی از اصلاح طلبان مایوس کهگیلویه؛ مدینه ی فاضله ی خود را در حضور هاشمی پور و حذف موحد میبینند در حالی که در زمان وکالت هاشمی پور؛ با تشکیل گروه های مجازی و جلسات حزبی مختلف و نوشتن مقالات تخریبی به همین منوال تلاش داشتند تا هاشمی پور را تخریب کنند زیرا آن روزها نان و نام را در سفره ی منطقیان و لاهوتی و خادمی و البته حضور تاجگردون می دیدند و اینک که از چهره های اصلاحات چی مایوس شده اند بنا بر دلایلی که برای خودشان هم مه آلود و گنگ می نماید، به تخریب موحد و حمایت از هاشمی پور امیدوار شده اند و در جواب همین یک سوال که اگر اصلاحاتی هستید دلیل حمایت از اصولگرایان چیست؟ سر در گم مانده و از هر گونه جوابی عاجز هستند. برخی از این طیف به ظاهر اصلاح طلب ولی بلاتکلیف- برخی ها که معلوم الحال اند- در ماه های گذشته جامعه را با دو موضوع به چالش کشیده بودند: ابتدا انتصابات موحد در بدنه ی ادارات و دوم حذف اعتبار سد آبریز.
در موضوع چینش و کاشت نیروی انسانی در ادارات مختلف توسط سیدمحمد موحد؛ با ارائه ی لیستی و منتصب خواندن آنان به اقوام و فامیل های نماینده ی کهگیلویه بزرگ ؛ تلاش فراوانی در تخریب نماینده داشتند که غافل از اینکه این افراد پیشتر از آنکه فامیل نماینده باشند هم حزبی و هم طیف نماینده هستند نه هم طایفه. دلیل این موضوع هم به دوره ی هاشمی پور بر می گردد ؛ زیرا در دوران هاشمی پور علیرغم تلاش های عمرانی هاشمی پور؛ در بحث افراد پیرامونی ایشان ، چون همه ی گروه های سیاسی به هاشمی پور کمک کردند تا موفق شود فلذا مدیران انتخابی هاشمی پور بیشتر از طیف اصلاحات بود که این مساله علاوه بر دست خالی هاشمی پور در چینش نیروهای اصولگرا، یک نوع سیاست از سوی هاشمی پور بود که تلاش میکرد تا رده های مدیریتی میانی را به اصلاحات بدهد و در عوض از پایگاه رای بالای آنان در انتخابات به نفع خود سود ببرد و بارها اعلام کردند که مدیریت و ادارات برای اصلاح طلبان و من به عنوان خادم مردم در سطح نمایندگی مجلس به پروژه ها و بودجه و عمران می پردازم. از آنجا که واقعا دست هاشمی پور از مدیران اصولگرا خالی بود ، به کار گرفتن مدیران میانی اصلاحات و حمایت از چند مدیر کل و حتی استاندار اصلاحات در دولت اصلاحات تنها شانس هاشمی پور بود اما در دوره ی موحد وضعیت بسیار متفاوت شد. از دولت همسو تا مدیران فراوان در دسترس آقای موحد بود و وقتی اصلاح طلبان طیف و طایفه ی هاشمی پور با این همه انتصاب از سوی موحد روبرو شدند تنها دلیل تخریب و هجمه به موحد را در معرفی کردن مدیران هم طایفه دیدند که شاید در جمع تمام نیروهای موحد شش تا هفت نفر از سادات معظم له باشند که انصافا جامعه ی سادات بیشترین پراکندگی جغرافیایی و یکی از بالاترین آمار جمعیتی را دارا هستند. پس در موضوع هجمه به کاشت نیروی انسانی توسط موحد؛ اکثر این نیروها هم طیف نماینده هستند و در درجه ی دوم تعدادی هم طایفه که چون در دوره ی هاشمی پور کاشت نیروی انسانی در سایه ی تاجگردون مقدور نبود؛ در این دوره این موضوع کاشت نیروی انسانی در استان توسط موحد؛ به موضوعی برای منتقدان تبدیل شد البته موضوعی مغرضانه. اینکه از محرومیت کهگیلویه فریاد و فغان داشته باشی و از به مقام رسیدن فرزندان کهگیلویه عذاب بکشی ؛ مشخصا شما آدم ناراحتی هستی و تعارض در درون توست. در دوره ای که فرماندار کهگیلویه شبانه از یاسوج می آمد و هرگز شناختی از فرمانداری و کهگیلویه نداشت و شما ساکت بودید و یا دوره ای که هاشمی پور بالغ بر دویست روز با استاندار تعارض داشت و حتی در سفر به حوزه ی انتخابیه حتی یک مدیر کل با هاشمی پور همراه نمی شد تا آنچنان در همایش ایل بهمئی در دیشموک ؛ سردار نعره برآورد و به استاندار اولتیماتوم میداد ، سکوت و همراهی تان با استاندار احمدی را در خاطر داریم و اینک مخالفت تان با انتصاب فرزندان کهگیلویه را به پای حسادت و بخل و بی خردی سیاسی تان می گذاریم که هم دلسوز کهگیلویه هستی و هم مخالف رشد فرزندان کهگیلویه.
شما دنبال بهانه هستید فقط برای تخریب؛ زیرا اگر موحد در بحث چینش نیرو صعیف عمل میکرد الان همانند نماینده ی همسایه روزانه هزاران نقد بر ایشان مینوشتید. شما از اینکه موحد در استان و مجمع نمایندگان استان توانسته در سطح تراز بماند؛ ناراحت هستید ولا غیر.
در مورد سد آبریز، اگر کمی شرافت داشته باشید کافی است به چند ماه گذشته که خبر حذف اعتبار سد آبریز رسانه ای شد تا همین دو روز قبل برگردید و ببینید چه ها نوشتید و چه ها گفتید؛ فقط اگر کمی انسانیت داشته باشید.
قصد سرزنش و یا توبیخ شما را ندارم و فقط خواستم یاد آوری کنم که شما هرگز بخشیده نخواهید شد آن هم به خاطر جهل و نادانی تان. برگردید و انتقادات مغرضانه و شادمانی و پایکوبی هایتان را در مورد حذف ردیف اعتبار سد آبریز از بودجه مرور کنید. از توئیت هایی که زدید و از کدهایی که منتشر کردید و از هشتگ ها و وضعیت ها و انتقادهای بیمارگونه تان ... هرگز فکر نکردید وقتی که موحد به عصویت کمیسیون تلفیق در می آید حداقل تا پایان جلسات کمیسون تلفیق صبر کنید و آنگاه بر مواضع خود در تخریب موحد اصرار کنید و سد آبریز را پیراهن عثمان کنید. هرگز از حذف اعتبار آبریز ناراحت نبودید بلکه چنان خشنود بودید که موضوعی برای انتقاد و تخریب موحد دارید که در پوست خود نمی گنجیدید. اکنون دوباره با شوآف و شومن بازی به اول بازی برگشته اید که این سد را هاشمی پور شروع کرده است و نامه ی ادارات مختلف و پاراف های متفاوت منتشر می کنید که چه؟؟
بله؛ سد آبریز و شروع کار مطالعاتی و عملیات اجرای جاده ی دسترسی به تاج سد و احداث کارگاه آن توسط آقای هاشمی پور بنا نهاده شد و استارت زده شد و همانگونه که در گذشته از تلاش های عمرانی سردار نوشته ام، اینک هم از تلاش ها و زحمات بیدریغ ایشان در رفع محرومیت های کهگیلویه تشکر میکنم و قطعا زحمات ایشان فراموش نمی شوند ، اما شما که جسارت و لیاقت پذیرش واقعیات را ندارید باید تا کی بلا تکلیف بمانید،؟ همانگونه که در زمان بزرگواری گاز قلعه رئیسی مطالعه و برخی از مسائل آن پیگیری و در زمان هاشمی پور به عملیات اجرایی و فرجام رسید ؛ همانگونه سد آبریز در زمان هاشمی پور مطرح و اینک مهم این است که بر زمین نمانده و دارد باتمام کش و قوس ها دنبال میشود. وقفه ای که در پروژه های کهگیلویه به وجود آمد حاصل عملکرد ضعیف مدیران دولت تدبیر در ماه های آخر دولت بود واینکه آنان در پیگیری و ارایه ی آمار طرح ها و پروژه ها کوتاهی کردند و از سوی دیگر با استقرار دولت جدید و معرفی وزیران و مدیران ؛ این وقفه به وجود آمد و اینک به لطف خدا و تلاش نماینده و پیگیری مجموعه ی مدیران جدید استانی حل شد؛ ولی آنچه در اذهان جامعه باقی می ماند بی مبالاتی شما و تخریب و هجوم رسانه ای شماها به عنوان منتقد به نماینده ی کهگیلویه بود که مغرضانه قلم زدید و نوشتید و جامعه را مسموم کردید. اینک برای انکه درسی باشد برای بی صبری شما و عذابی باشد بر بیخوابی های شبانه تان، سلام سناتور را از زلال مارون بشنوید و بفهمید در چه ثانیه ای ناک اوت شده اید. کمی به خود بیائید و اگر دلسوز کهگیلویه و دلواپس اعتلای دیارمان هستید ؛ با انصاف قلم بزنید و از حذف یک ردیف اعتباری هلهله نکنید و اگر انصاف دارید دست از تخریب بردارید و منصفانه نقد کنید و در کنار نقدهایتان راهکار بدهید. اگر منصف هستید و به توئیت های هم مسلکان خودتان اعتماد دارید پس به توئیت دیگران هم احترام بگذارید ولی اگر به انصاف و عدل و تلاش اعتقادی ندارید: صدای سناتور را از بلندی های آبریز بشنوید؛ 
سلام و علیکم...
یعقوب درویشیانتاریخ انتشار : 21 بهمن 1400 17:24» اخبار مرتبط:

 • مخالفین حاج آقا موحد، بهانه ها و ابزارها
 • درس سناتور به سردار/تحقق بازگشت عزت به کهگیلویه
 • یک عکس و هزاران پیام/خدمت ، زمان و مکان نمی شناسد.
 • ادعایی که زود پس گرفته شد ؛ ناکامی ها در دو سال گذشته را نمی شود به پای موح ...
 • واکنش کارگردان هم استانی نسبت به ویدیوی اخیر عدل هاشمی پور
 • » اشتراک گزاری خبر

  • هم وطن

  • 21 بهمن 1400 15:42
  • گروه کاربری: ميهمان
  • آیدی یاهو:
  • تاریخ عضویت: --
  • وضعيت:
  • 0 خبر
  • 0 نظر
  ^
  با سلام . اگر موحد راک نیوز را نداشت ، میخواست چه طور خودش را تطهیر کند
  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler


  در میان پیشنهادات این روزها، کدام را قابل اعتنا می‌دانید؟

  1-سروش
  2-بله
  3-روبیکا
  4-آی گپ
  5-هیچکدام