مشروح اخبار


» ((نوستالوژیک اولینهای شهردهدشت)) بقلم سیدابوصالح دانشفر/بخش دوممتن طولانی ومتنوع میباشداماارزش مطالعه همه مواردفوق الذکر رادارد.

مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین راک نیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.

((نوستالوژیک اولینهای شهردهدشت))

بقلم سیدابوصالح دانشفر

بخش دوم
مطالبی فوق العاده جذاب وجالب وخواندنی از ابتدای تشکیل شهردهدشت برای نسل های امروزی وایندگان))
متن طولانی ومتنوع میباشداماارزش مطالعه همه مواردفوق الذکر رادارد
گزارش جالب و اولین‌ها از شهر دهدشت که توسط اینجانب سیدابوصالح دانشفرفرهنگی بازنشسته وپیشکسوت ورزش استان کهگیلویه بویراحمد گردآوری شده است.
اطلاعاتی درمورداولین‌های شهر دهدشت؛ 
لطفاً حتماً مطالعه فرمائید با صبر و حوصله متن طولانی اما بسیار جذاب وجذاب وخواندنی میباشد لطفاتااخر مورد مطالعه قراردهید
بسیار جالب و خواندنی خواهد بود، اطلاعات تکمیلی و کامل نوستالوژی‌های شهردهدشت، این نوستالوژیها تا همیشه در اذهان و دفتر خاطرات به یادگار خواهند ماند که می‌شود درباره هر مورد از آن‌ها کتابی از خاطرات مخصوص‌شان نوشت.


شکرالله آذربرزین که در دوران بچگی با قد و قواره بسیار ریزی راننده تراکتور و یا بنز باری حاج اسکندر اموس بود و برای همه آنموقع عجیب بود که پسری کم سن و سال با قد و قواره بسیار ریز راننده‌ی ماشین الات می‌باشد.
تشییع جنازه مرحوم عبدالله خان ضرغامپورپس ازپیروزی انقلاب اسلامی که درفروردین سال ۱۳۵۸دردهدشت صورت گرفت ودراین تشییع جنازه که عده بسیارزیادی ازمردم سراسرطوایف وایلات مختلف وعشایراستان صورت گرفت وحتی تعدادبسیارزیادی ازترکهای قشقایی استان فارس ازشهرهای فیردزابادوفسا به مدیریت خسروخان قشقایی ازخوانین معروف ومتشخص قشقائیها که تازه اززندان رژیم شاه ازادشده بد وباماشینهای پیشرفته بلیزرخارجی درحالی که هرکدام ازانهامسلح به مسلسلهای سبک یوزی ساخت اسرائیل بودند دراین مراسم تشییع جنازه بسیارشلوع دردهدشت حضوریافتندوجالبترانکه این جنازه مرحوم عبدالله خان که درسال ۱۳۴۲ به قتل رسیدوعوامل فرماندهی هنگ ژاندارمری بهبهان انراازدهدشت به بهبهان منتقل کرده وسپس در اطراف بهبهان انرامخفیانه به خاک سپردنداماگویاچوپانی همراه باگله دامهای خودشاهداین خاکسپاری درسال ۱۳۴۲بودوانرانشانه گذاری کرده بودتااینکه پس ازپیروزی انقلاب اسلامی همان چوپان که حالاپابه سن گذاشه درسال ۱۳۵۸"خانواده عبدالله خان راازمحل قبرمطلع مینمایدوبنایراین پس ارگذشت۳۸سال سرانجام باحضورمردم وخانواده مرحوم عبدالله خان ضرغامپورنبش قبرکرده وجسدراازبهبهان به دهدشت انتقال میدهندکه تشییع جنازه دردهدشت بسبارشلوغ بوده وصدای نفیرهزاران گلوله فضای شهردهدشت را غرق درغرش گلوله تفنگهامینمایدوبنابراین جسدمرحوم عبدالله ضرغامپورازاولین تشییع جنازه ای است که درقبرستان معروف به قبرستان قدیم دهدشت صورت میگیرد
اقای منوچهر هوشمندی بهبهانی معروف به (منو) با ماشین مخصوصش که تخلیه چاه بود.
شادروان سلمان مرادی معروف به (باسلمون) که اولین و تنها آرایشگر شهر بود و ما در هنگام دانش اموزی همیشه مشتری‌اش بودیم و بخاطر بی پولی و کمبود پول اکثراً یا یک کاسه گندم می‌بردیم و یا یک هیزم البته اکثر بدلیل تحرک زیاد هنگام اصلاح سر متاسفانه سرمان زخمی وبدلیل تقلای زیادما وعدم ارامش درزیردست استادکه سرمان رازیادحرکت میدادیم لذاسرمان خونی می‌شد
رانندگان بهبهانی پیکابها که نام‌های جالبی داشتند ((علی لر، جعفر جگرک، محمد سنگور. امصطفی ویا ایسو واقای رفیعی همچنین اقای بشیر میتوان نام برد همچنین اقارحیم که راننده ماشینهای ده چرخ بودومسافروبارازبهبهان به جاورده قلعه رئیسی ودیشموک واسفندان میبرد
  
صدالبته میتوان ازافرادبزرگواردیگری که بنوعی ازنوستالوژیهای دهدشت بوده وازافرادسردیاردرآغازتشکیل شهردهدشت بودندهم نامی برده شودتاانهاهم فراموش نگردندازانجمله مرحوم شادروان غلامحسین پورانصاری ازاولین دفترداران مدرسه راهنمایی تازه تاسیس کیوان درقبل ازانقلاب مرحوم شادروان باباخان بخشایش که درقسمت قدیمی معروف به چاه شیرینو و یاچاه دلاوریاپاسگاه کهنه درمحل دوراهی دهدشت برج علیشیر ساختمانهای قدیمی دهدشت راموردتعمیرقراردادند جناب اقای حمدالله درخش ازاولین کارمندان ومسئول کارگزینی اموزش وپرورش اقای تظلمی ازکارکنان اداره پست شادروان مندنی ارامیان ازکارکنان بسباربااخلاق وشوخ طبع بانک صادرات وهمچنین ازمغازه داران بسیارمتشتص وارزشمندی که بسیارخوش اخداق وتوش برخوردرودند مانند شادروانان حاج خدامراد حاج الله مرادوحاج اسفندیارارام وجناب اقای حاج بهمن ارام که هرچهارنفربرادربودندودرکنارهم درخیابان ششم بهمن قدیم وامام خمینی فعلی مغازه داشتندشادروانان حاج الله کرم ارانپور حاج گرگ الله اذرکیش حاج مرتضی رزمگیر حاج گرگ الله اموزگاران حاج امیر(حسن) مسلمی حسن جلالی شادروان برزوبهره مند سیدمحمدنبی زمانپور گودرزاذربرزین حاج کیامرث اذربرزین حاج علی پرنگ اقای هژبری شیرازی شادروان قاید جونباز ریواز همچنین سیدمحمدنقی علیپور سیدعلی بازطولیانی درسرمیدان مرکزی پارچه فروشی داشت سیدصادق گلزاری پارچه فروشی داشتندوپارچه فروشی اقای کرم افشین شادروان حاج سیدحاج نگهدارافشین شادروان سیدابراهیم توفیقیان سیدغفارتوفیقیان سیدوهاب توفیقیان که همگی مغازه داشتندنام برد
 شادروان خندانی ، زنده یادان مرحوم عابدینی ، میرزا نصرالله جهانتاب ، همچنین اقای شکرالله دستپاک که ازتماشاگران همیشه حاضرفوتبال دراستادیوم ازادی دهدشت بودند خیاطان استاد عباس عادل واستادخندانی واستادعلیرصا بهبهانی سرکارگروهبان مندنی هاید سرگروهبان حاج طلاوری شادروان حاج محمدصالح دژن ازاولین استاد بناهای دهدشت جناب شادروان خلیفه کشاورز ،شادروان بهرام پیرایش که صدای بسیارگیراوجذابی داشت وبعضی مواقع بدرخواست علاقمندان اقدام به خوانندگی میکرد وهمچنین (ننه خدیجه همسرشادروان سلمان مرادی که درقیدحیات هستندودرهمه مراسمات شادی وشیون حضورداشتندوگرم کننده مجالس بودند) استادخسرومنعقد و سرکارگروهبان.مرحوم شادروان حاج سیدنورالله کریمی اهل لرستان که پدردوشهیدبزرگوارگردیدند سرگرهبان بداقی سرکارگروهبان دیوسالار سرکارگروهبان مقدسی سر کارگروهبان محمدعلی سرخابی(دادرس) ازماموران نیروی انتظامی یاژاندارمری سابق و یا سید محمد تقوی ، فخرالدین احمد دولتخواه ، اقایان پاکمنش ، آرش ، سالاری ، سیدقدرت الله بزرگمهر ،سید قدرت الله کاظمی ، علی بهگام مرحوم شیخ علی ارجمندی که هم از اولین معلم‌ها شادروان یدالله کرمزاده میتوان نام برد اقای شادروان شهیدزاده ازاولین کارکنان شبکه بهداشت ودرمان ومامورمبارزه بامالاریادرکهگیلویه بزرگ 
 وهمچنین یادی کنیم ازچهره متشخص تهرانی الاصل مرحوم شادروان حسام اردشیری که حدودهفتادسال پیش درتهران ازپایان سربازی باخوانین ازتهران به دهدشت امدندودرمحل فیلگاه درکنارمرحوم خسروخان سکونت گزیدندوهمیشه درکنارخوانین وکدخدایان بودندوبسیارشیرین سخن ونیک اندیش واهل مجلس بودندوایشان ازاقوامهای خانواده های معروف لاربجانیهابودند که پستهای مهمی پس ازانقلاب برعهده داشتنداماشادروان حسام اردشیری هرگزکهگیلویه رارهانکردوسرانجام درهمین منطقه به رحمت ایزدی پیوست
یا در صنف ورزشی از فروشگاه تختی بامدیریت حاج محمد داورپناه
..یا کپسولی حاج جدبابایی ،، یا پخش نوشابه مرحوم سید حجت الله افرازی یا از مرحوم حاجی محمدجان رضوی یا پوراسماعیل...
یا ساندویچی مرحوم ملا ظفر دستغیب واقع در خیابان سپاه که الان فرزندانش در همون مغازه ها تعمیر موتور سیکلت دارند،، 
تعمیرکاران ماشین فرهاد ترنجیده و استاد حیدر شناور
میکنه اردی سید کریم فلسفی واقع در خیابان چمران
مرحوم سید حاصل و نماز جمعه داخل پارک میدون مرکزی ،، به مکبری پورابراهیمی و موذنی شادروان سید حاصل و حمید ارجمندی
تشکیل سپاه پاسداران و اولین فرمانده جوان سید صادق داورپناه و قائم مقام شهید والا مقام سردار غیب پرور
ذکر اسامی زیر خالی از لطف نمی باشد
یادی کنیم ازمرحوم شادروان افضل دوهنده ازبهترین معلمان متخصص ومجرب مدارس ابتدایی بخصوص کلاس اولیها که تسلطشان درتدریس فوق العاده بودوهمیشه درکلاس اولیهاخودش رابه کری میزدوبه بچه هامیگفت بلندحرف بزنیدچون من نمیشنوم
 
 وحاج سیدحمزه تقوی صاحب اولین کارخانه ساخت موزائیک سازی حاجی محمد یار افشین ،سیدبزرگواری که ازاندام وقیافه ای منحصربفردبرخورداربودبسیارقابل احترام وتکریم بودند شادروانان حاج محمدداورپناه امیرزا عباسقلی داورپناه، جناب اقای حاج محمدعلی داورپناه که بعنوان عضو شورای اسلامی شهردهدشت انتخاب شدند شادروان حاج عزیزالله عزیزی که ازکدخدایانی بودکه حافظ قران بودوبسیارمتدین بودند ، مرحوم کا قباد آدیش حاج خداخواست بیژنی مفرد که بعضی وقتهاعامل فروش ماشین میشدو خانواده کربلائی علی محمد بهبهانی،، مرحوم جوادی عریضه نویس شهیر،، شادروان اسددوستی ازاولین معلمان چرامی دردهدشت
حاجی گرجی کیان نژاد ، حاج عیوض پریچهر ازفروشندگان صنف پارچه فروشی و همچنین ،شیرینی پزی مشهدی صفدر دانشی واقع در بازار روز و............
عطاری شفا ،، مرحوم نامی واقع در کوچه حمامی با قرصهای نعناع که مزه ش هنوز یادمونه...
اولین تعمیر کارموتورسیکلت کریم دستغیب
اولین وارد کننده اتومبیل‌های روز آن دوران حاج ازادبهره مندعطا نژاد و میرزا غلام خواهش نیک دقیقابه یاددارم مرحوم شادروان حاج ازادبهره مندماشینهای اصل ساخت ژاپن مثل میتسوبیشی داتسون ویاانواع دیگرماشین رابه دهدشت جهت فروش واردمینمودوهرماشین به مبلغ تنها سی هزارتومان((بله درست خواندیدوبه سلامتی چشمهای خودشک نکنید)) فقط سی هزارتومان انهم بصورت قسطی ماهی فقط هزارتومان به مردم میفروخت درحالیکه امروزفقط تعویض روغن ماشین نزدیک به پانصدهزارتومان میشود.!!!!!!!!
اولین اتوبوس دار و ماشین سنگین دارها ،، مرحوم میرزا و حاجی نورالله درفشیان و....
اولین دفتر ثبت آ سید کریم فلسفی همراه باحاج سیدمحمودتوفیقیان
و صد البته خیلی از شخصیتهای دیگری که اگر نام ببرم باید بلافاصله جوابگوی اعتراضاتی باشم که چرا پدر من، عموی من، دایی من و…. نام نبردید بنابراین بهمین مقداربسنده میکنم ودرعین حال اگرچنانچه اسم عزیزان ویابزرگواران دیگری میتوانست دراین لیست نوستالوژیهاواولینهای شهردهدشت باشدوفراموش شده ونامشان قیدنشده است باتمام وخانواده های محترمشان عذرخواهی میکنم
درپایان ازهمه خانواده های محترم وبزرگواری که اسمی از عزیزان واعصای خانواده انهادراین نوستالوژیک به هرعنوانی ومناسبتی قیدگردیده است چه درقیدحیات باشند ویابه رحمت ایزدی پیوسته اند چندقطعه عکس ازانهاکه مشخصاتشان درپشت عکس ثبت شده باشد دراختیارحقیرقراردهند چون قراراست این دلنوشته بی نظیروابتکاری رابعنوان یک کتاب ماندگار وتاریخی مربوط به شهردهدشت چاپ کردد تابعنوان یک گنجینه تاریخی وماندگار دراینده دراختیارعموم قرارگیرد لذااستدعادارم همه مردم بزرگوار کهگیلویه بزرگ دراینموردهمکاری وتشریک مساعی فرمایندتایک اثرماندگاروبی بدیل خلق گردد وبه یادگارباقی بماند
ضمنابیصبرانه منتظرانتقادات سازنده وپیشنهادات ارزشمندهمه بزرگواران وصاحبنظران واندیشمندان ومنتقدان جهت بهبودکیفیت این نوستالوژیک ماندگارخواهم بودلذا استدعادارم مارا را راهنمایی وارشادفرمائیدوکاستیهاراگوشزدنمائیدویاروباورمان باشید تااین اثرماندگار باکیفیت هرچه بهترتقدیم شهروندان وعلاقمندان ومشتاقان گردد
البته چندی پیش قرارشدشهرداری دهدشت بهمراه اداره فرهنگ وارشاداسلامی مشترکادرجهت چاپ این نوساتولوژیک اولینهای شهردهدشت بعنوان یک اثرماندگاروتاریخی ویک گنجینه ناب اطلاعات شهردهدشت اقدام نمایند که متاسفانه به فراموشی سپرده شدوهیچگونه اقدامی ازسوی این دونهادبعمل نیامداثری که بدون تعارفات معمول بااستقبال بسیارگسترده مردم کهگیلویه بزرگ درسراسرکشورروبروگردیدوهمه ازاین نوستالوژیک اعلام رصایت واظهارخرسندی نمودندومارابشدت شرمنده وچوبکاری نموده وموردتفقدونوازش ایجاددلگرمی وانگیزه قراردادند
  
مخلص وخاک پای همه شماخوبان
سیدابوصالح دانشفرتاریخ انتشار : 3 مهر 1402 18:17» اخبار مرتبط:

 • ((نوستالوژیک اولینهای شهردهدشت)) بقلم سیدابوصالح دانشفر
 • فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد عزادار شد+جزئیات مراسم
 • چه کسی بر پیکر حضرت آیت الله آ میر احمد تقوی نماز را اقامه می کنند/زمان و م ...
 • پیام قدردانی فعال اصلاح طلب کهگیلویه ازهمدردی هم استانی ها
 • تاجگردون درگذشت مهندس جهانگیری را تسلیت گفت
 • » اشتراک گزاری خبر

  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler


  در میان پیشنهادات این روزها، کدام را قابل اعتنا می‌دانید؟

  1-سروش
  2-بله
  3-روبیکا
  4-آی گپ
  5-هیچکدام