» تنظیمات چاپ
نوع قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
تاریخ: 30 آبان 1395 |  پورتال:

غلامرضا تاج گردون.: ﺗﻮ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﺳﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ .

ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﻠﻨﺪﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﺁﺟﺮ ﻟﻖ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﯾﻮﺍﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ! ﺗﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ ! ﺗﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯾﺖ ﺭﺩ ﺷﻮﻧﺪ !

ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺵ ! ﺩﺳﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻫﻠﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ، ﻭﻟﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﺑﯿﻔﺘﯽ . ﮔﺮ ﺑﯽ ﺗﺎﺏﻧﺒﺎﺷﯽ ﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮔﺮﻩ ﺯﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ، " ﺍﻭﺝ " ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ " ﺳﺎﺩﮔﯽ ..."

ﺗﻮ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﺳﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ .

ﺗﻮ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺪﯼ ﺩﺍﺩﻧﺪ .

ﺗﻮ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ، ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻗﺺ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ.

تقدیم به دکتر غلامرضا تاج گردون.

با این مقدمه قصد دارم درباره آنچه که تا امروز در ارتباط با قضیه تغییر یا عدم تغییر نام استان اتفاق افتاده است و‌ متاسفانه شاهد بی اخلاقی های رسانه ای و ‌مجازی عده ای عصر حجری بوده ایم که در حال ترور شخصیت یگانه فرزند استان دکتر غلامرضا تاج گردون هستند ٬توضیحاتی کوتاه ارائه دهم.

بدون شک همگان بر این امر واقف هستند که غلامرضا تاج گردون سیاست مداری با اصالت و اهل علم و ‌حلم هستند.

ایشان در استان از معدود افرادی هستند که به رغم سواد بالای اقتصادی و برنامه ریزی از تواضع و کوچک‌ منشی خاص در عین بزرگ مردی برخوردار  هستند که هیچ زمانی کوچک ترین رفتاری که نشان دهنده خود برتر بینی باشد در وی مشاهده نکردیم.

دکتر غلامرضا تاج گردون همیشه عاری از تعصب کورکورانه یک فرد عمل گرا و‌معتدل است که همانند دیگر افراد بت پرست و دگم نیست.

پس از اقدام عده ای که خود را مخالف تغییر نام استان می دانند و ایجاد کمپینی با بیش از پنج هزار نفر در فضای مجازی که بنده با هدف گروه کاری ندارم ولی به کرات مشاهده می شود که اخلاق رنگ باخته است و مثل آب خوردن با آبروی افراد بازی می شود و بدون در نظر گرفتن جایگاه حقیقی و‌حقوقی افراد ٬اقدام به فرافکنی و تحریک افکار عمومی نسبت به ریاست محترم کمیسیون برنامه و ‌بودجه مجلس شورای اسلامی می کنند.

اما این اقدامات به اینجا ختم نشد تا جایی که به قولا" قلم بدستان دائم الخمر پا را از گلیم خود درازتر گذاشته اند و آنچه که شاسته افراد نیست در سایت ها به قلم تحریر در می آورند٬ تا جایی که دکتر تاج گردون مجبور به واکنش این گونه بی حرمتی ها می شود.

ولی باز دوستان به قولا" روشنفکر نکته سنجی می کنند و به جای پایان دادن به غائله با دادن بیانیه های محرک سعی در تشویش اذهان می کنند....

تنها سوالی که اینجا مطرح است ٬ اخلاق کجا گم شده است که بخاطر یک مبحث تغییر نام و ‌یا عدم تغییر٬به هویت یک قانون گذار آن هم توسط عده ای روشنفکر نما آن هم بصورت هماهنگ و از سر جهل و نادانی و تحریک عده ای کاسب کار ناشیانه تازیانه می زنند؟؟؟؟

آیا این دیار اصالتی است که دم از آن می زنیم؟

اما انتظار از بزرگانی که در صدد تحریک نسل جوان برآمدند این است که ٬ همتی به خرج دهند و این غائله توهین و تهمت به شخصیت دکتر تاج گردون را خاتمه دهند که راهی جز شکست در پیش نخواهند داشت و‌ نام نیکی از آنها باقی نخواهد ماند.

کلید خوردن نام استان توسط شورای فرهنگ عموی بوده است و جناب تاج گردون هم به عنوان یک عضو نظر خود را دیکته کردند.

حال نظر ایشان کام عده ای را تلخ کرده است نشان از عقده درون و آتشی که موفقیت تاج گردون در بکارگیری مهره های مدبر در سطح استان و کشور را دارد.

که راه جلوگیری موفقیت وی را روشنفکرهای قوم پرست و متعصب فقط در توهین و تهمت می بینند که با این رویه نامی نیک و ‌مانا از خود بجا نمی گذارند.

بهترین حالت در ارتباط با موضوع تغییر نام استان سکوت در برابر تصمیم شورای فرهنگ عمومی استان است و هر تصمیمی که اتخاذ شد بنا بر اصول قانون همه مبتنی بر تمکین هستیم.

سید هاشم تقی زاده سوق


» کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب (خبر) متعلق به پورتال می باشد.

» تاریخ انتشار این مطالب: 30 آبان 1395