مشروح اخبار


» پیروزی نیروهای انقلاب به لیدری موحد با پایبندی به آرمانها و ارزشها بر ناسیونالیسم نژادی وموج سواران فرصت طلباز اصلاحطلبان چهار آتشه که داد تفکرمحوری وپرهیز از قبیله گرایی وفردمحوری شان گوش فلک را کرمیکرد تا اصولگراهای تندرو که بعضا روزگاری کفن پوش در صحن علنی مجلس فریاد مرگ براین ومرگ برآن سرمیدادند وبه حکمی کمتراز اعدام برای یاران امروزشان رضایت نمیدادند، همه وهمه حول محور شعارهای نژادپرستانه دست اخوت داده و از هیچ حربه ای برای تضعیف رقیب وجذب آرای مردم استان دریغ نمیکردند !!!!!!

مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین راک نیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.

بسم الله الرحمن الرحیم 
خوش بود تا محک تجربه آید به میان 
(باکسب اجازه از شاعر وجهت جفظ احترام مخاطبان این مطلب)
تا مشخص بشود کیست در او غش باشد!!!!!!!
انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و نتیجه شمارش آرا در استان کهگیلویه و بویراحمد به شرح زیر اعلام شد:
میزان مشارکت 62/58
از مجموع آرای ماخوذه 
۱_سید ابراهیم رئیسی151087
2_محسن رضائی میرقاعد 148434
3_جناب آقای همتی 12421
4_ قاضی زاده هاشمی 2312
آنچه درابتدا خودنمایی میکند کاهش میزان مشارکت مردم استان کهگیلویه وبویراحمد است که خود داستان مفصلی است واز دلایل این کاهش مشارکت میتوان به :
مشکلات معیشتی
بیکاری 
وعده های به سرانجام نرسیده دولتهای قبل 
گرمای طاقت فرسای هوا
ریسک ابتلا به کرونا 
تبلیغات بی امان شبکه های ماهواره ای وتشویق مردم به شرکت نکردن درانتخابات
تاثیر فضای بی دروپیکر مجازی برنسل جوان و ترکتازی سلبریتی های مخالف انتخابات دراین فضا
بی برنامگی و انفعال بازوهای تبلیغاتی دولت و خالی بودن کیسه صداوسیما از هرگونه ابتکار وقحط رجال انسانهای صاحب ایده دراین نهاد مهم واستراتژیک و......... اشاره کرد که پرداختن به این موضوع دراین مقال مورد نظر نگارنده نیست وبیشتر ترکیب آرای ماخوذه وتاثیرات فعالین اسم ورسم دار فضای سیاسی استان براین ترکیب حاصل شده برایم جالب بود وهست .
آنچه از ترکیب آرای ثبت شده به نام کاندیداهای تایید صلاحیت شده برمی آید نشان از رقابت نزدیک نفرات اول ودوم وفاصله زیاد آنها با سایر کاندیداهاست که درنوع خود جالب وقابل برسی است 
درابتدا این سوال مطرح میشود که چطور باوجود چهره های شاخص وصاحب نفوذی همچون تاجگردون ،سیدباقرموسوی،سیدضیا رضاتوفیقی،سیدقادر لاهوتی ،استاد منطقیان و.........دراین استان ،رقابت بالای جدول بین دواصولگرا آنهم بااین اختلاف اندک وفاصله کیلومتری با نفرسوم که تنها کاندیدای اصلاحطلب حاضردرمیدان رقابت است شکل گرفته است؟چرا؟
آنچه که غیرقابل انکار است این است که فی الواقع این انتخابات ریاست جمهوری در استان کهگیلویه وبویراحمد رقابت جناههای سیاسی ویا کاندیداهای مستقل وبرنامه هایشان نبود بلکه رقابتی سخت ونفسگیر بین جبهه نیروهای انقلاب وفاداران به اعتقادات وارزشها با لیدری حجه الاسلام محمد موحّد نماینده مردم شریف کهگیلویه ی بزرگ از یکسو و موج سواران نشسته برموج احساسات قومی وتعصبات نژادی وقبیله ای با لیدری تاجگردون نماینده سابق گچساران وحجه الاسلام بزرگواری وکمکهای بی دریغ رسانه های معاند وشبکه های ماهواری ای سعودی وتکفیری وتخریبهای بی امان وجهه ی آیت الله رئیسی از طریق کانالهای معلوم الحال درفضای مجازی از سوی دیگربود 
ناگفته پیداست که جبهه نیروهای انقلاب بخاطر قیدوبندهای مذهبی و عدم برخورداری از امکانات مکفی مالی و سازماندهی ضعیف تشکیلاتی که بخاطر تصمیم دیرهنگام آیت الله رئیسی جهت شرکت در انتخابات وتعدد کاندیداهای همسو وتعدد ستادها کار بسیارسختی را در فضای بشدت قومی وقبیله ای استان کهگیلویه وبویراحمد در پیش داشتنداما چون همیشه موحد ثابت کرد مرد روزهای سخت است وبا تلاش شبانه روزی و بسیج تشکیلات اصولگرا وسخنرانی های شورانگیز درتمامی مراکز شهرستانهای استان ،برگزاری جلسات متعدد وسعی در ایجاد هماهنگی میان نیروهای انقلاب وجلوگیری از موازی کاری وخودزنی نیروها وایجاد انگیزه واعتمادبنفس در نیروهای تاثیرگزار و........کوشید تا بار این مشکلات را به دوش کشیده ونقطه ی اتکا و مرکز ثقلی باشد برای جبهه ی نیروهای انقلاب و الحمدلله باوجود همه ی مشکلات وکاستی ها وکارشکنی ها موفق شدند .
واما آنسوی ماجرا :
برادرانی که مصداق بیت شعرابتدای مطلب هستند...
از اصلاحطلبان چهار آتشه که داد تفکرمحوری وپرهیز از قبیله گرایی وفردمحوری شان گوش فلک را کرمیکرد تا اصولگراهای تندرو که بعضا روزگاری کفن پوش در صحن علنی مجلس فریاد مرگ براین ومرگ برآن سرمیدادند وبه حکمی کمتراز اعدام برای یاران امروزشان رضایت نمیدادند، همه وهمه حول محور شعارهای نژادپرستانه دست اخوت داده و از هیچ حربه ای برای تضعیف رقیب وجذب آرای مردم استان دریغ نمیکردند !!!!!!
بیانیه آقای تاجگردون را مطالعه کنید 
سعی آشکار ایشان برای تلقین مظلوم واقع شدن در قالب نظام اسلامی به مردم استان و مقایسه بی اساس فضای امروز ایران بافضای دوران قاجار وفراخوان قوم لر برای فتح دوباره تهران ،فارغ از اینکه این دوموضوع ودوبرهه ی زمانی هیچ سنخیتی باهم ندارند وبی توجهی به این مهم که تاثیرات این بیانیه بر فکر وروان نسل جوان این استان چه میتواند باشد به خوبی گویا و نشان دهنده فضای ذهنی این افراد وآرزوهایی است که در سر می پروردند!!!!!!!
رفتار خارج از کنترل حاج آقا بزرگواری در سخنرانی ها وکلیپ ها وتوییت هایی که منتشر میکردند هم نتیجه تاثیر پذیری از همین فضای روحی است که براین جماعت وآرزوهای بزرگشان حاکم بود 
به چشم خویش دیدم اصولگرایی که نپوشیدن چادررا گناه کبیره میدانست وبراین موضوع پای میفشرد بارگ گردن متورم شده از اجرای خواننده زن در ستاد محسن رضایی دفاع میکرد !!!!!
اصلاحطلبی را مشاهده کردم که روزگاری به ناحق محسن رضایی را مسئول هفت سال ادامه غیرضروری جنگ میدانست اما امروز آنچنان در دفاع از همان جنگ افروز دیروز دادسخن داده بود که گویی اصلا مرانمی دید وهرچه سعی میکردم در مسیر دیدش قرار گیرم بلکه حیا کرده وکوتاه بیاید افاقه نکرد !!!!!!!
به شخصه اینگونه سو رفتارها از سوی امثال بزرگواری و تاجگردون را نتیجه تاثیر مواضع ،رفتارها و وعده های انتحاری شخص محسن رضایی براین افراد میدانم و اعتقاد دارم در شرایط فعلی جامعه دادن وعده یارانه ی 450000 تومانی وپرداخت حقوق به زنان خانه دار ومادران ایرانی تنها یک زیاده روی تبلیغاتی نیست وباید دریک زمان مناسب واز طریق مجاری قانونی به این سو رفتارها رسیدگی شود .
حیف است که به همه ی این موارد پرداخت اما یادی از دوست وبرادر بزرگوارم سیدناصرحسینی نماینده منتخب مردم شریف گچساران وباشت و پیروزی شیرینش در انتخابات میان دوره ای مجلس نکنیم .
جوانی تحصیلکرده و مومن که با تکیه بر توانایی های شخصی وتوکل برخدا ویاری نیروهای انقلاب درحوزه انتخابیه گچساران و باشت توانست درزمانی بسیار کوتاه اعتماد مردم راجلب کرده و حلقه اتحاد مردم باشد و فاتح انتخابات .
امید که این موفقیت آغازی مبارک باشد بر مسیرخدمت این جوان شایسته، تا مرهمی باشد بر زخمهای مردم آسیب دیده از سلطه تفکر لیبرال و مافیای ثروت وقدرت !!!!!!!
با درنظر گرفتن موارد فوق الذکر آیا نمیتوان ادعا کرد نتیجه حاصل شده در استان کهگیلویه وبویراحمد چیزی فراتر از شاهکار است؟؟؟
امیدوارم بازندگان امروز آموخته باشند که :
درمکتب شیعه قبیله جا ندارد
درفکرشیعه طایفه معنا ندارد
شیعه ،تبارش عشق و ایثار و جنون است
صیاد مروارید دریاهای خون است 
شیعه نسب از تیزی شمشیر دارد 
ریشه به دیرالزور و بهمن شیر دارد 
به راستی تعصبات نژادی ومنافع دنیوی محک مناسبی است تا عیار اعتقادات هرفرد مشخص شود 
((((((تاسیه روی شود هرکه دراو غش باشد ))))))
خداوند همه ی مارا هدایت کند تا قلم و قدم را جزبرای رضای خدا برنداریم و سایه رهبری معظم انقلاب ونظام مقدس اسلامی رابر مرز وبوم ایران بزرگ واسلامی مستدام گرداند ان شاء الله 
1/4/1400 میرآرش تقویتاریخ انتشار : 2 تیر 1400 13:43» اخبار مرتبط:

 • ایل شیعه/میر آرش تقوی
 • حاج عدل و تصمیم بزرگ!! مصلحت یا راهبرد؟؟
 • حجت الاسلام بزرگواری: بیانیه انتخاباتی من خطاب به موحد نبود/ هدایتخواه،سیدق ...
 • کاندیداهای نهایی حائز اکثریت آرا جبهه مردمی نیروهای انقلاب مشخص شدند+ اسامی
 • حمله نماینده سابق کهگیلویه به جبهه مردمی انقلاب /اختلاف اصولگرایان بر سر ا ...
 • » اشتراک گزاری خبر

  • سید مهرزاد

  • 2 تیر 1400 10:49
  • گروه کاربری: ميهمان
  • آیدی یاهو:
  • تاریخ عضویت: --
  • وضعيت:
  • 0 خبر
  • 0 نظر
  ^
  سلام . احسنت . آنچه از دل بر آید ، *لاجرم بر دل نشیند*
  من که لذت بردم
  • گروه کاربری: ميهمان
  • آیدی یاهو:
  • تاریخ عضویت: --
  • وضعيت:
  • 0 خبر
  • 0 نظر
  ^
  درود براین متن که واقعیتها را گویا بود،چه خوب روسیاه شدن کسانی که خودرا پشت نقابها پوشانده بودند، و مکرو و مکر الله ،
  • علی

  • 2 تیر 1400 11:42
  • گروه کاربری: ميهمان
  • آیدی یاهو:
  • تاریخ عضویت: --
  • وضعيت:
  • 0 خبر
  • 0 نظر
  ^
  برادر بزرگوار چطور رو دارید دم از پیروزی بزنید در ضورتیکه شورای نگهبان چنان مهندسی نمود که رقیب شما ارای باطله بود نه اندک کاندیداهایی که تعدادی از مردم از روی ناچاری ولج ولجبازی به انها رای دادند.وگرنه شما مخالفینتان را ببینید چقدر هستند
  • محمد

  • 2 تیر 1400 17:22
  • گروه کاربری: ميهمان
  • آیدی یاهو:
  • تاریخ عضویت: --
  • وضعيت:
  • 0 خبر
  • 0 نظر
  ^
  احسنت
  با این بی تحرکی و سکوت مطلق اصلاح طلبان پیر استان باید منبعد اصلا طلبی را در موزه تاریخ جستجو کرد.

  ا
  • گروه کاربری: ميهمان
  • آیدی یاهو:
  • تاریخ عضویت: --
  • وضعيت:
  • 0 خبر
  • 0 نظر
  ^
  سپاس از لطف و محبت شما که واقعیت ها را به نگارش درآوردی ؟
  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler


  با ادامه لیگ برتر فوتبال در ایران موافق هستید؟

  1- بلی
  2-خیر
  3-هرتصمیمی در دنیا گرفته شد برای ایران هم اعمال شود
  4-بدون تماشاگر برگزار شود