مشروح اخبار


دوباره کهگیلویه و دوباره بویِ انتخاب

4 دی 1398 14:44

دوباره کهگیلویه و دوباره بویِ انتخاب

دوباره تنش های بیدار شده از یک چالش و دوباره جولانِ جناح و بازیِ سیاست. دوباره " دیشموک " و شروع یک " شویِ تبلیغاتی و شعارهای دور از عمل "

ادامه خبر...


واکنش کارگردان کهگیلویه ای به اظهارات حسن بهرامی علیه تاجگردون من غبطه می خورم و تو غصه

29 آذر 1398 20:23

واکنش کارگردان کهگیلویه ای به اظهارات حسن بهرامی علیه تاجگردون من غبطه می خورم و تو غصه

گچساران، بویراحمد و کهگیلویه، نامهایی هستند که وقتی فاصله ات از کهگیلویه و بویراحمد بیشتر می شود، یک منطقه، یک استان، یک شهر، یک روستا و یک نقطه می بینی..
همواره بر این باور بودم از فاصله دورتری به آن نقطه نگاه کنم و نقطه را قدرتمند از یک ولایت آرزو کنم.

ادامه خبر...


شیب اقتصادی رسانه ها /نگاهی به استقلال اقتصادی در رسانه ها

18 آذر 1398 12:18

شیب اقتصادی رسانه ها /نگاهی به استقلال اقتصادی در رسانه ها

در دنیا بسیاری از آژانس های بزرگ خبری در تامین هزینه های خود به جیب دولت چشم دوخته و در خبررسانی تابع سیاست های دولت ویا حکومت هستنداین بدان معنی است که در انتشار اخبار از استقلال برخوردار

ادامه خبر...


عدم انحراف مسیر تبلیغات دموکراتیک، مستلزم نظارت جدی است

20 آبان 1398 15:22

عدم انحراف مسیر تبلیغات دموکراتیک، مستلزم نظارت جدی است

مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین راک نیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.

ادامه خبر...


روایت ۱۹ آبان گچساران به قلم یدالله مرادی

19 آبان 1398 10:08

روایت ۱۹ آبان گچساران به قلم یدالله مرادی

یدالله مرادی از فعالین سیاسی شهرستان گچساران ،روایتی از حادثه ۱۹ آبان ماه ۱۳۵۷ در شهرستان گچساران را برای راک نیوز ارسال کردند که عینا در زیر آمده است: 

ادامه خبر...


خطر بازاری شدن انتخابات

15 آبان 1398 22:19

خطر بازاری شدن انتخابات

مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین راک نیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.

ادامه خبر...


نمایی زشت بر فرهنگی کهن

8 آبان 1398 22:15

نمایی زشت بر فرهنگی کهن

مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین راک نیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.

ادامه خبر...


چرا موحد ماحصل دموکراسی است؟

8 آبان 1398 15:57

چرا موحد ماحصل دموکراسی است؟

مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین راک نیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.

ادامه خبر...


در هیئت کوهنوردی شهرستان کهگیلویه وبخش های تابع چخبر است/نهادهای متولی به حواشی این هیئت ورود کنند

1 آبان 1398 22:11

در هیئت کوهنوردی شهرستان کهگیلویه  وبخش های تابع چخبر است/نهادهای متولی به حواشی این هیئت ورود کنند

مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین راک نیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.

ادامه خبر...


عملکرد مربیان خارجی در فوتبال باشگاهی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

1-عملکرد خوب و قابل دفاعی دارند
2- اصلاعملکرد مطلوبی نداشتند
3- باید به آنها زمان داد بعد قضاوت کرد
4-هیچکدام